Marco Kroon stopt Vinny's

Printerversie
Gepubliceerd op: 13-07-2011 | Gewijzigd op: 15-07-2011
Door Defensie, die Marco Kroon een speciale positie in het leger heeft aangeboden, stopt Kroon als mede-uitbater van café In 't Verguld Harnas, voorheen Vinny's op de Pensmarkt. Dat deelde ons de bron RvdB mee. Kroon heeft dit de afgelopen zondag openlijk in zijn zaak aan bezoekers verteld, maar wil voor de pers geen commentaar geven.
De kapitein Kroon blijkt van  zijn baas een aanbod te hebben gekregen om compagniescommandant te worden.

Marco Kroon accepteert een aanbod van Defensie en stopt als kroegbaas.
foto's © paul kriele, 17 maart 2009 en 1 april 2011..
In 't Verguld Harnas, voorheen Vinny's op de Pensmarkt 5 zonder Marco Kroon. Café zou zijn verkocht, aldus Kroon aan een klant.

De datum van overdracht van In 't Harnas' zou, zei Kroon, óf 1 oktober óf 1 november 2011 zijn.

zie artikel Marco Kroon deels vrijgesproken, deels gestraft dd. 22 april 2011

Niet in 't harnas gestorven, zoals het spreekwoord luidt, maar wel in het harnas gestopt. In Kroons café staat dit harnas  als symbool voor zijn weerbaarheid, speciaal tegenover  de pers..., zoals hij voor Bastion Oranje in april j.l. toelichtte.

foto © paul kriele, 1 april 2011.