B&W komen met voorstel vernieuwing Bossche markthandel

Printerversie
Gepubliceerd op: 25-10-2017  In vervolg op een motie van de gemeenteraad omtrent een actievere aquisitie en welke behoeften er leven voor de markt, leggen B&W aan de raad een voorstel voor. De motie was een reactie op de voorjaarsnota dd. 12 juni 2017.
Er komt ism een aantal kooplieden een plan van aanpak ter betere positionering van de markt inkl. een marketingplan.
Ook zullen pogingen, middels advertenties in vakbladen, gedaan worden om nieuwe marktkooplieden /producten aan te trekken. De kooplieden krijgen de kans met een proefperiode te beginnen tegen een gereduceerde pachtsom.
Het streven is om volgend jaar de warenmarkt te verrrijken. Gedacht wordt ook aan thematische markten om jongeren aan te trekken.