Zinkende duwbak bedreigt wel/niet Ertveldplas

Printerversie
Gepubliceerd op: 21-05-2010 | Gewijzigd op: 20-11-2012
Gezonken duwbak met tarwezetmeel op Ertveldplas. foto's © marc de bruijn, 19 mei 2010.

Het bestuur van de ’s-Hertogenbossche Watersportvereniging ‘Viking’ beraadt zich over het nemen van juridische stappen vanwege de bedreiging van de natuur in en om de Ertveldplas. Woensdag 19 mei 2010 zonk een duwbak met tarwezetmeel precies in de Ertveldplas waar die 'voor pampus' lag.
Vandaag is de firma Smit begonnen met de berging van een duwbak op de Ertveldplas. Deze, en de ernaast gelegen 8 bakken, zijn geladen met 2 miljoen kilo tarwezetmeel per bak. De ’s-Hertogenbossche Watersportvereniging ‘Viking’ heeft in de afgelopen 1,5 jaar reeds diverse klachten ingediend vanwege overlast door deze duwbakken.
 
Naast de inbeslagname van ruimte maakt de watersportvereniging zich ernstig zorgen over de gevolgen van de vettige substantie die zich al enige tijd in de haven verzamelt en zich hecht aan watervogels, oevers en boten. 
De plas heeft een recreatie bestemming en grenst aan een gemeentelijk- en provinciaal natuurgebied en is de ecologische verbindingszone van de Groene Vesting.

Gevolgen
Of het tarwezetmeel uiteindelijk geen schadelijke gevolgen heeft is onduidelijk, vraagt de Viking zich af.  Waterschap Aa en Maas geeft echter thans al aan dat het nadelige gevolgen heeft voor de waterkwaliteit. Wanneer de substantie in het water terecht komt zinkt het en gaat in het water rotten. 
De brandweer heeft gemeld niet te weten wat de gevolgen op termijn zullen zijn.

Geen dreiging voor waterkwaliteit
De gemeente meldt dat de duwbak die woensdagmiddag zonk, vrijdag 21 mei 2010 werd gelicht. De bak is boven water en is gestabiliseerd, overtollig water wordt gecontroleerd afgepompt.
Op basis van de huidige inschattingen is een groot deel (1500 ton) van de vracht tarwezetmeel in het water terechtgekomen en gezonken tot een diepte van 10 meter. Er is geen dreiging voor de waterkwaliteit, de lading ligt heel lokaal op de bodem en er staat geen stroming. Waterschap Aa en Maas meet twee maal daags het zuurstofgehalte: de resultaten zijn goed, dat wil zeggen dat er geen zuurstoftekort is en geen kans op vissterfte.