Nieuwe woonbotenlokatie bij omgeleid kanaal

Printerversie
Gepubliceerd op: 25-07-2011 | Gewijzigd op: 25-07-2011
Na de omleiding van de Zuid-Wilemsvaart komt er ook een nieuwe lokatie voor woonboten. Vermoedelijk ligt die lokatie in de buurt van Empel, het nieuwe kanaaldeel tussen Rosmalen en de Koornwaard.
De gemeente houdt dit de woonbootbewoners voor, die met hun boot illegaal op de Ertveldplas liggen. De meesten van hen worden er al 20 jaar gedoogd.
In de afgelopen week kregen de bewoners bij de Raad van State nul op het rekest om in een nieuw bestemmingsplan 'Buitengebied Ertveldplas' te mogen blijven liggen.

-Boven: De Ertveldpas met zicht op de Kerkhoek en de woonboten.
-Links: Het loslaten van de Konikpaarden in de Kerkhoek.
-Links boven: Kasteeltje Meerwijk waarbij een brug over de Dieze komt.

foto's © paul kriele, 24 februari, 14 april en 24 augustus 2010.
De bestemming als ligplaats voor woonboten komt de gemeente niet goed uit. De Ertveldplas en de Kerkhoek, die de nieuwe naam Diezemonding kreeg, zijn bestemd voor passieve recreatie. Het is een redelijk nieuw natuurgebied, waar ook al de Konikspaarden grazen en de flora en fauna worden gestimuleerd. Daar zijn bijv. fietspaden en een brug over de Dieze bij kasteeltje Meerwijk voorzien. Daarom is er geen plaats meer voor woonboten.

De verhuizing naar de nieuwe lokatie wordt niet vóór 2014, wanneer de omleiding van het kanaal gereed moet zijn, verwacht.