Juwelier Verdonk [L.Putstraat] failliet

Printerversie
Gepubliceerd op: 16-01-2014 | Gewijzigd op: 17-11-2016
De zaak van juwelier en goudsmid Bas Verdonk in de Lange Putstraat, is failliet.  De Bossche juwelier die aanvankelijk in de Indische buurt zat, verhuisde bijna vier jaar geleden naar de Lange Putstraat met ondermeer een opvallend open atelier. Bas was in dienst van deze  ondernmeing.
In die nieuw opgezette zaak kwamen bekende en minder bekende gasten om er zelf een speciale gouden ring te laten smeden, onder wie Ben Saunders.
Het faillissement  volgt uit  te hoge kosten tegenover te geringe baten. Bovendien schaadden zakenrelaties in hun faillissement het Bossche familiebedrijf dat  - op twee jaar na -150 jaar bestond.

Juwelier Verdonk in de Lange Putstraat.
Enkele uren voorafgaand aan de
spectaculaire opening op zaterdag 17 april 2010.


foto © paul kriele, 17 april 2010.

Zie bericht Spectaculaire opening Juwelier  Verdonk,  dd. 17-4-2010