Renovatie + aanbouw appartementen [Dode Nieuwstraat]

Printerversie
Gepubliceerd op: 08-04-2008 Wonder Woman op Pensmarkt 16, onderdeel van een kledingbedrijf uit Houten, gaat de winkel renoveren. De onroerend goedbeheerder is Rovast uit Amsterdam die aan BPR de opdracht voor de renovatie heeft verstrekt. Dat werk bevat een renovatie van de winkel en verbouwing van de bovenetages, die nu nog door krakers worden benut en een aanbouw aan de zijde Dode Nieuwstraat met enkele appartementen.

-Boven, links en rechts de frontzijde van de panden aan de Pensmarkt met middenin, op nummer 16, de winkel Woman.
Dit pand was voorheen een Batazaak en pand van de r.k.Werkliedenbond. Een toneelzaal op de eerste etage herinnert nog aan die bestemming.
-Links: het interieur met rechts het trappenhuis voor de bovenetages.
foto's © paul kriele, 8 april 2008.

De funderingen zijn in de jaren 90 door Ad van Drunen onderzocht en daar werden resten aangetroffen van het paleis van Hertog Hendrik van Brabant.
De verloederde achterbouw aan de zijde Dode Nieuwstraat met aanbouw van - voorheen- een schoenenmagazijn e.d.
In de jaren 50 stonden er nog kleine arbeidershuisjes op de binnenplaats [l
.].

foto's © paul kriele, 8 april 2008.
   
.