Gemeente begint samen met Arriva deel- of leenfietsen

Printerversie
Gepubliceerd op: 28-02-2020 | Gewijzigd op: 28-02-2020
De gemeente gaat ism Arriva en de provincie deelfietsen starten [zie bericht hieronder dd. 29-11-2019].  Dat is bedoled om de gemeente,  zoals zij schrijft, 'schoon, veilig en  slim te maken,  kortweg duurzamer'. Die aanpak sluit aan op het mobiliteitsvraagstuk in en om Den Bosch. 
In de provincie komt- als proef van twee jaar- een deelfietsennetwerk, waar ook al Tilburg en Bergen op Zoom aan zijn begonnen. Het is een vervoersaanpak naast het openbaar vervoer . Via een last-mile-optie komen er in de stad op 13 locaties [bij bushaltes] kleine deelfietsstallingen. De indeling is gemaakt op basis van praktische en economische haalbaarheid. De deelfietsen, die uitgerust zijn met een slim slot, kunnen worden meegenomen na betaling via een app. 

Bericht van 29 november 2019 Arriva introduceert leenfietsen 


Bij de aankondiging van de nieuwe dienstregeling, die komende maand [op 15] december in gaat, introduceert Arriva het leensysteem van stadsfietsen. Dat gaat in het voorjaar van 2020 in en wordt  door de lener via een app [chip in de fiets] vastgelegd. De stad is in zones verdeeld, waar men de gebruikte fietsen kan achterlaten. Dat is anders dan bij de OV-fiets die steeds terug moet naar de locatie waar de fiets werd opgehaald. Op dat moment stopt, door een chip geregistreerd, ook de daghuur. Overigens kan men ook voor langere tijd een fietsabonnement sluiten en eventueel ook een fiets kopen.
Door dit systeem is niet alleen de locatie van elke fiets bekend, maar ook hoe de intoductie van Bravo-fiets verloopt.