Klassiek stemmige uitvaartdienst voor Colette Teeuwen-Tilman

Printerversie
Gepubliceerd op: 17-03-2007 'Deze vrouw, die zoveel voor de underdog heeft betekend, verdient het dat we haar nu eens mogen bedanken,' zo spraken dochter Claire en Paul Teeuwen over hun moeder Colette Teeuwen-Tilman voor wie zaterdag 17 maart 2007 in de Sint Jan een uitvaartdienst werd gehouden. Wat Colette, die vorige week zondag op 77-jarige leeftijd overleed, aan zorg deed, gebeurde overigens in stilte.

Deze '..liefste moeder en onvergetelijke bonnemama werd op handen gedragen omdat ze zichzelf bleef.' Deze kwaliteiten waren te beluisteren in de toespraken en in de voorbeden van de kleinkinderen in de door José Tax en de dochters Van den Akker, olv hun vader Joost, samen met het koor Gregoriana, opgeluisterde dienst. Organist was Leon van Geldrop. Om even over 2 uur werd de baar door de [schoon-]zonen en kleinzonen de kathedraal binnengedragen.

Uitvaartdienst in de Sint Jan van Colette Teeuwen-Tilman op zaterdag 17 maart 2007.  Vele familieleden, relaties en oud-patiënten kwamen Colette Tilman de laatste eer bewijzen.
foto's © peter van gogh, 17 maart 2007.

Mgr. Lescrauwaet celebreerde de requiemmis 'In Honorem Sanctorem Innocentium' [Elbert Franssen] met muziek van Mozart [Lacrimosa en Adagio] en G. Fauré [Pié Jesu] samen met mgr. Johan van Laarhoven, oud-vicaris en voormalig rechterhand van de emeritus-bisschop Jan Bluyssen.
Ook Bluyssen en bisschop Toon Hurkmans waren aanwezig, evenals vele vrienden, relaties en bestuurders onder wie oud-commissaris der Koningin Frank Houben en uiteraard vele oud-patiënten, die de Sint Jan tot in de uiterste hoeken bezetten.

Na de absoute werd, onder het wegdragen van de licht houten kist, het 'A toi la gloire' [G.F. Händel] gezongen.
Colette Teeuwen-Tilman is aansluitend aan de dienst in het familiegraf in Vught bijgezet.