Toekomst Zuiderpark/stadswalzone & tennisclub

Printerversie
Gepubliceerd op: 18-02-2005 Wat betreft de herinrichting van het Zuiderpark/Stadswalzone, de bouw ondergrondse parkeergarage op Vonk-en Vlamterrein en de verplaatsing van tennispark en het dierenpark heeft het College deze week ‘de beste keuze’, aldus de wethouders Jetty Eugster [RO&Beheer] en Roderick van de Mortel [Cultuur,Verkeer&Toerisme]. Bij de vaststelling van dat bestemmingsplan zijn de 38 visies meningen en bezwaren van omwonenden, van het bestuur van TC De Pettelaar, van de wijkraad Zuid en van andere bezwaarmakers meegenomen.
Links een indruk van de situatie m.b.t. de ondergrondse parkeergarage [1], tennisbaan De Pettelaar [9] en parkeerplaatsen [8]en rugbyveld [7] en de skatebaan [10].


Wat is er aangepast aan het eerste ontwerp?:zowel het tennispark, als de parkeerruimte bij dat park zijn in oppervlakte ingekrompen, maar niet ten koste van het aantal tennisbanen [10] en autoplaatsen[50]. Het nieuwe tennispark is gedraaid zodat zicht gemaakt wordt op het Zuiderpark. ‘Minder zicht op het park’ was een van de bezwaren van de omwonenden [Hekellaan] en de Coornhertsingel die ook klaagden over de te verwachten parkeerhinder.

Wethouder Eugster concludeert na de ter visielegging, dat het op een geven moment ophoudt. Weerstand krijg je toch. En dit is de beste keuze. Van de Mortel onderstreept nog eens het aspect Leefbaarheid. Recente verkeerstellingen bevestigen dat - afgezet tegen toekomstige te bouwen parkeergarages en transferia - de situatie nabij de Hekellaan verbetert ten opzichte van het eerste plan. Het streven is gericht op ‘het blik uit de binnenstad te halen’. De rand is alleen voor kort-parkeerders. Lang-parkeerders moeten naar de transferia.

Van de Mortel zinspeelt ook op diverse veranderingen in het centrum. Het einde van de Parade als parkeerplaats komt in zicht: eind dit jaar volgt een nota waarin vervat een tijdstraject voor de opheffing van de Parade als parkeerplaats. In het museumkwartier zullen parkeerplaatsen worden opgeheven/verminderd [Beurdsestraat en Prins Bernhardstraat] en verandert de parkeergarage Jozephstraat van openbaar naar belanghebbende parkeren.

Ondanks dat op dit bestemmingsplan procedures te wachten staan blijft het College optimistisch. Tennisclub De Pettelaar zal -na vijftien jaar wachten – gezien de procedures, nog wel twee jaar op de wip zitten. Daar zit geen tegemoetkoming aan vast, ook al is de nood daar hoog gestegen. ’Het bestuur moet redelijk afwegen of investeringen nog wel zinnig zijn in het zicht op een ‘aanstaande’ verhuizing,’ aldus Van de Mortel. ‘Maar zonder elkaar kunnen we niet verder… ‘ .


Terug naar boven