Kritiek Stichting Boom & Bosch op bomenkap in en om Casinotuin

Printerversie
Gepubliceerd op: 11-03-2012 | Gewijzigd op: 11-03-2012
Voorafgaand aan de bouw van de parkeergarage aan de Hekellaan moeten er nogal wat bomen gekapt worden. De Stichting Boom & Bosch heeft berekend dat er in het gebied Zuiderpark/Stadswalzone 139 bomen gekapt gaan worden, waarvan 12 monumentale bomen*.  Er worden 9 bomen verplant. Maar Boom & Bosch registreert ook nog een onjuiste en onvolledige registratie. De boomnummers op de nieuwe bomenlijst corresponderen niet met de boomnummers van eerdere inventarisaties.

foto's © jan-clemenslampe 2001 [l.] en gerard monté, 22 december 2007. Links: Bomen in de Casinotuin en boven langszij de Hekellaan bij de Judastoren, waaronder een Italiaaanse populier [rechts].

Boom & Bosch vindt de inventarisatielijst incompleet. De Boomhazelaar en Italiaanse Populier zijn aangemerkt als monumentaal,  maar niet op de nieuwe -incomplete- bomenlijst en kaart geplaatst. Deze twee bomen stonden overigens wel op de oude bomenlijst. 

*Te kappen bomen:
1 Boomhazelaar in de Casinotuin, 2 Gewone Esdoorns weerszijden van de Judastoren, 1 Populier aan de Pettelaarseweg, 2 Paardenkastanjes in het gazon Pettelaarseweg, 1 Paardenkastanje en 1 Veldesdoorn op Bastion Baselaar, 1 Italiaanse Populier aan de Hekellaan naast de inrit bastion en 3 Moeraseiken in het Zuiderpark/dierenweide.