Snelle fietsroute[F2] tussen Zaltbommel en ís-Hertogenbosch

Printerversie
Gepubliceerd op: 06-02-2020 | Gewijzigd op: 06-02-2020
De brug bij Hedel
ligt er, maar er moet nogal
wat werk gebeuren en procedures worden doorlopen voordat
dat begrip 'snel' is gerealiseerd.

 

De snelle fietsroute 'F2' tussen station Zaltbommel en stattion ’s-Hertogenbosch is eind 2022 een feit. Het is nog werken aan de verbreding van bestaande fietspaden, verbetering van kruisingen en de aanleg van nieuwe fietspaden, een tunnel en een brug. Die route moet een alternatief betekenen voor automobilisten die dat traject nog met de auto afleggen.
De gemeenten Zaltbommel, Maasdriel en ‘s-Hertogenbosch willen dit jaar met de uitvoering starten. Dat en de aanpak van de verbeterringen en aanleg van nieuwe punten is woensdag 4 februari 2020 in een samenwerkingsovereenkomst* getekend. Er moet nogal wat werk gebeuren en procedures worden doorlopen. 
Op een aantal plaatsen wordt grond aangekocht om het tracé te verbreden. Op de plekken waar de bestemming wijzigt wordt dit via de officiële bestemmingplan procedure aangevraagd. Op delen van de route waar grote veranderingen plaatsvinden, gaan de betreffende gemeenten hierover (waar nodig) met inwoners in gesprek. Als alles volgens planning verloopt is de route eind 2022 klaar.

De snelle fietsroute maakt fietsen zonder oponthoud mogelijk tussen treinstation Zaltbommel, Hedel en treinstation ’s-Hertogenbosch. Zo komt er in ’s-Hertogenbosch een brug over de Zandzuigerstraat. 

*Partnerts en de kosten
Gemeenten, provincies en Fietsersbond werken samen De gemeenten Zaltbommel, Maasdriel en ’s-Hertogenbosch en de provincies Gelderland en Noord-Brabant ontwikkelen deze snelle fietsroute samen met de fietsersbond. De betrokken partijen zijn akkoord gegaan met het ontwerp van de snelle fietsroute en hebben de samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Met deze overeenkomst verplichten zij zich tot de aanleg van de route en stemmen zij in met de verdeling van de kosten.
De totale kosten zijn geraamd op  € 16,4 miljoen.  Impressie van de route:  snelle fietsroute