Start aanleg fietsbanen in Kruiskamp

Printerversie
Gepubliceerd op: 20-03-2010 In deze weken van maart 2010 is in het meest westelijke deel van de Kruiskamp begonnen met de aanleg van gescheiden [rood geasfalteerde] fietsbanen voor langzaam verkeer. Door middel van de  aanleg van een zogenaamde fietsstraat krijgt het wegdek een andere indeling en wordt de positie van de fietser bevoordeeld.
De aanleg sluit aan op de Koersnota Hoofdinfrastructuur die de gemeenteraad aannam en bedoeld is om het fietsgebruik te laten groeien van 33% naar 44%. Het pallet van maatregelen bestaat naast het aanleggen van gescheiden en soms verdiepte fietspaden, fietstunnels en  het verbeteren van het fietsparkeren.
De gemeente investeert tot en met 2012 € 3 miljoen per jaar in het Fietsplan, daarna nog drie jaar € 1,5 miljoen, wat tesamen uit komt op € 16,5 miljoen.
 
De Kruiskampsingel, het dierenparkje en de Meanderflat, waarlangs gescheiden fietsbanen komen.

foto © henk becks, 19 maart 2010.