Onderzoek doorstroming A2 tussen Deil en Vught

Printerversie
Gepubliceerd op: 13-07-2016 | Gewijzigd op: 13-07-2016
De gemeente ’s-Hertogenbosch, de provincies Noord-Brabant en Gelderland, de regio Rivierenland, het Jeroen Bosch Ziekenhuis, het ministerie van Infrastructuur en Milieu en Rijkswaterstaat Zuid-Nederland gaan de mogelijkheden om de verkeersdoorstroming op de A2 te verbeteren onderzoeken. Dat moet dan duidelijk maken waar tussen de knooppunten Deil en Vught de grootste knelpunten zijn en welke oplossingen op de korte, middellange en lange termijn mogelijk zijn.
Het onderzoek duurt tot het voorjaar van 2017.
......
Het doel van het onderzoek is om een helder en compleet beeld te krijgen van de knelpunten. Wat is er precies aan de hand en hoe komt dat? Wie maken gebruik van de A2, is dat vooral regionaal en lokaal verkeer of is er juist veel doorgaand (inter)nationaal verkeer.
Door grondig te kijken naar de oorzaken van de geconstateerde problemen met de bereikbaarheid, wordt er
middels dit onderzoek gezocht naar betere, slimmere en duurzamere oplossingen, die ook op langere termijn blijven werken.