Latere verbreding A2 Vught –Zaltbommel, eerst andere aanpak

Printerversie
Gepubliceerd op: 11-12-2017 | Gewijzigd op: 16-12-2017

Ook al heeft minister van Verkeer [Infrastructuur] Cora van Nieuwenhuizen  €  430 miljoen gereserveerd voor een verbreding van de A2 tussen Zaltbommel en Vught, er zullen de komende jaren eerst allerlei andere –op korte  en op langere termijn- oplossingen gaan volgen. Op 1 juni 2016 werd al besloten tot  een MIRT onderzoek A2. Dwz een probleemanalyse waar en hoe de knelpunten liggen.

In ieder geval is voor het opknappen [dmv  eenpakket quick -wibn maatregelen] van de route Den Bosch-Zaltommel, die  voor de regio en voor geheel Brabantse economie erg belangrij is,  € 45,9 miljoen uitgetrokken. Maar ondanks dat blijven daar de twee grootste bottlenecks bestaan: de brug in Zaltbommel en de brug over de Maas bij Empel. Hoe dat aan te pakken..?  Dat is de grote vraag. 


Minister van Verkeer [Infrastructuur]
drs.Cora van Nieuwenhuizen.foto © rijksoverheid
........................................................................

Wat die oplossingen zijn. Dat staat in een moeilijk geformuleerd overzicht  ingedeeld in vijf ‘sporen’: Inrichten, in stand houden[..],  informeren, innoveren, inrichten en infrastructuur. Beter gezegd: Meer strategische regionale afstemming, aanpak openbaar vervoer knooppunten, op korte termijn aanpak kruispunt Gestelseweg, spitsrijden aanpakken, uitbouwen mobiliteitsnetwerk, logistieke initiatieven stimuleren, gecoördineerd verkeersmanagement, voor knooppunt Rivierenland een automatisch Openbaar Vervoer rijden, verbeterde en snelfietsroutes tussen  Zaltbommel en Den Bosch, en ook voor Zaltbommel betere overstapmogelijkheden tussen trein, bus  en auto[transferium]. Zaltbommel moet een OV-Knooppunt worden met betere treinverbindingen met Noord en Zuid.
Dat alles met het doel de driuk op de A2 -voorlopig -te doen afnemen.

Op langere termijn staan gepland: verkenningen voor weginfrastructuur, verbetering openbaar vervoer.
Ook voor knelpunten elders in Brabant zijn tussen Rijk en provincie afspraken gemaakt, zoals bijvoorbeeld voor Eindhoven [tot internationaal XL /Brainport maken] en de aanleg van een spoor naar Dusseldorf , aanpak A58 [weg Breda-Tilburg].

Bron: Afspraken Rijk en regio over aanpak knelpunten A2, A58 en internationaal Knooppunt Eindhoven.