Nieuwe stap gezet in aanpak files op A2 [Deil-Vught]

Printerversie
Gepubliceerd op: 25-08-2022 | Gewijzigd op: 25-08-2022

Door een ondertekening [dd. 240082022] van  van de bestuursovereenkomst [met de betrokken provincies en gemeenten] van het programma  A2 Vught -Deil, door  minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat  is een nieuwe stap gezet voor de verdere uitwerking van de aanpak van dat tracé waardoor de weggebruikers daar vlotter zullen kunnen rijden.
In dat plan komen aan bod de maatregelen de doorstroming op dat tracé te verbeteren, de bereikbaarheid van het omliggend gebied te vergroten en de verkeersveiligheid te verhogen.

Bericht van 10 juni 2021 Rijkswaterstaat maakt aanpak rondweg [A2] Vught-Deil] bekend
..... 

RWS heeft in een advertentie van 8 juni 2021 de concrete pannen bekend gemaakt over de aanpak van de A2, tussen Deil en Vught, 'een  van de grootste fileknelpunten van het land.' 
Die bestaan onder meer uit een extra brug  over de Waal [Zaltbommel]  in Noordelijke richting, ee extra brug  over de Maas [Empel] in Noordelijke richting, verbreding van de A2  tussen Deil en Empel met één rijstrook per rijrichting en de toevoeging van een derde rijstrook  aan de parallelbaan van de A2 in de ringweg om Den Bosch.  Het zal nog wel vier jaar duren voor al eer de werkzaamheden kunnen beginnen.
Op de data 22, 29 en 30 juni 2021 staan online inspraakavonden gepland.

Bericht van 27 juni 2018 Info avond aanpak A2 Deil-Vught
Om de knelpunten in de rondweg A2 rond Den Bosch [vanaf Vught tot aan Deil] aan te pakken volgt er een informatiebijeenkomst.
Die rondweg zou het beste ontlast kunnen worden door  onder meer de bruggen over de Maas en bij Zaltbommel te verruimen. Dat kost veel geld. Maar voorlopig worden er- op de korter etermijn- wat 'kleinere' middelen ingezet. Bijvoorbeeld: Fietsbevordering woon-werkverkeer, aanleg nelpaden voor fietsers, afslagen verruimen.


 De gemeenten Den Bosch en Regio Rivierenland en de overheid [Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat] beleggen op 28 juni 2018 / vanaf 19.00 uur  in het Congrescentrum1931 een informatbijeenkomst.

De aanpak op 'de Langere termijn' heeft meer studie en voorbereiding nodig. Bij die uitwerking die via een MIRT -verkenning verloopt,  'kan men meedenken....'.zoals de uitnodiging meldt. 


Zie ook https://www.twitter.com/shertogenbosch of
https://www.s-hertogenbosch.nl/actueel/nieuws/rss/rss.xml
 


Terug naar boven