Aanpak traject Vught- Deil vertraagd

Printerversie
Gepubliceerd op: 25-06-2022 Aanpak traject Vught- Deil vertraagd

Door een aanpassing van van de rekenafstanden voor onder meer snelwegen als gevolg van de stikstofproblematiek is de aanpak [extra verkeersbanen en twee nieuwe bruggen] vertraagd. Voor deze [MIR-]wegentrajecten dient een her berekening te geburen.

Daarbovenop is ook nog eens de capaciteit aan deskundigen voor die berekeningen beperkt.. Gevolg is, zegt de nieuwsbrief dat sommige projecten verschoven worden of tijdelijk ‘on hold’ gaan.
Het traject Vught-Deil is geen prioriteit volgens het ministerie van Verkeer en komt dus later aan de beurt.