Oplevering gereconstrueerd Julianaplein: nog géén 30 km-zone *

Printerversie
Gepubliceerd op: 24-08-2018 | Gewijzigd op: 27-08-2018
Oplevering nieuw Juliananplein vrijdagvond 24 augustus 2018,maar nog géén 30km-zone !

Het nieuwe Julianaplein.
met middenin een rond en aan weerskanten twee ovondes.


foto © paul kriele,  24 augustus 2018. 
...........................................................

Vrijdagavond  24 augustus wordt het nieuw gereconstrueerde Julianaplein opgeleverd door DuraVermeer. Dan is er een nieuw, oorspronkelijk rond plein aangelegd, [dat middenin overigens is behouden] maar aangevuld met twee ovondes. Die zijn bedoeld voor kruisend  busverkeer vanaf Vught naar de Colvenierstraat.
Tijdens de werkzaamheden werden ook nieuwe leidingen en nieuwe verlichting aangelegd.

Nieuw is de bestrating met onkruid werend plaveisel.door Voegmortel. De sierbestrating is overigens van Van der Donk met speciale grove keien middenin het plein. Daar staat ook nog het oude monument dat de ondernemers Bosch Belang begin vorige eeuw aan de stad heft geschonken en afkomstig is van het Stationsplein

Vertraagde aanpak 30km- zones
Ufuk Kâhya van Groen Links kondigt op internet dan wel  een binnenstadsring met 30 km-zones aan. Maar dat plan dateert al van zeker twee jaar geleden. Het staat steeds elk jaar mooi op de begroting.
Ook al is het Julianaplein nu klaar. De toeleidende Oranjeboulevard, de Zuid-Willemsvaart, de Hekellaan, Zuidwal en Parklaan moeten nog - en dan fasegewijs - aan de beurt komen.
Kâhya spreekt voor zijn beurt, mooie politieke praatjes, want dan is het al gauw 2020, of zelfs nog later vooraleer dat plan iin zijn geheel is uitgevoerd  !

*De 'Vaas van Vreugde', genoemd naar de ontwerper Louis J. Vreugde [*Den Bosch, 1868 † Haarlen, 1936]  stond aanvankelijk op het Stationsplein en was aangeboden door 's-Hertogenbosch  Belang een ondernemersvereniging. In 1966 moest hij vanwege een reconstructie van het plein wijken en werd na veel geharrewar als kunststof kopie [maker Toon Grassens/Gemert]  op 5 oktober 2003  op het Julianaplein onthuld.

-Links Op deze situatie kan het busverkeer
vanaf Vught links de Colvenierstraat inkruisen.
Behalve een nieuw plein
werden er ook nieuwe leidingen aangelegd.
Middenin  bleef het ronde plein gehandhaafd.

foto's © paul kriele, 24 augustus 2018.
.


Bericht van 5 juli 2018  Start werkzaamheden voor nieuw Julianaplein

Deze week, vanaf maandag 2 juli 2018, is het werk begonnen om het Julianaplein om te bouwen van een rond naar een ovaal plein. De bedoeling is om de Arrivabussen, die vanaf het Wilhelminaplein komen, de weg uit tegenovergestelde richting, te kunnen kruisen via de Colvenierstraat naar het station.

Julianaplein op de schop.
Gezien vanaf het  Kapucijnenlaantje.

foto © paul kriele, 5 juli 2018.
............................................................ 

Het Julianaplein
gezien vanaf het Wilhelminaplein.


foto © paul kriele, 5 juli 2018.
.........................................................

Bericht van 20 december 2017 Ingrijpende reconstructie van Julianaplein: van rond naar ovaal
De gemeente gaat het Julianaplein [ plein tussen Koningsweg en Oranje Nassaulaan] in het tweede kwartaal van 2018ingrijpend reconstrueren. De reconstructie betreft het deel tussen de Colvenierstraat  en  de Hertogstraat.Het Julianaplein zal een metamorfose ondergaan. In plaats van een rond plein komt er een breed midden -begroeid- eiland, waarlangs het [bus-]verkeer loopt. Dat heeft alles met de kruisende bussen naar en vanuit de Colvenierstraat te maken.
Daarom zal ook de toegang tot die Colvenierstraat - voor de bussen- soepeler en logischer ingericht worden. Die straat wordt ook door autoverkeer gebruikt om naar de parkeergarage onder het station te komen.

Tweede aspect rioolwaterafvoer
Een tweede aspect dat tot de reconstructie hoort is een rioolbuis die wordt aangelegd vanaf de Mayweg,via de Hertogstraat  het Julianaplein kruisend, en dan via het Kapucijenlaantje naar de Dommel loopt. De buis gaat he overtollige hemelwater afvoeren.

Vanwege die reconstructie en rioolaanpassing zullen er zeven bomen gekapt moeten worden.

De totale kosten van dit project bedraagt -op een ton na -één miljoen euro.

-Links: Zicht op Oranje Nassaulaan
gezien vanaf de Koningsweg. Links -niet
zichtbaar- is de toegang tot de Colvenierstraat.

-Onder
Linker foto: Zicht op de de rontonde op het Julianaplein, dat als rond plein verdwijnt..
Rechter foto: Deze bus komt net uit de 
Colveniersstraat en gaat richting rotonde
Julianaplein. Op de achtergrond de Drakentunnel.

foto's © paul kriele,  18 maart 2015. 


Terug naar boven