Heijmans legt Solar Noise scherm langs Randweg aan

Printerversie
Gepubliceerd op: 18-12-2014 Een consortium olv Heijmans legt een innovatief zonne-geluidsscherm aan lnmags de Randweg door de Gement.
Het is een project  onder de naam SNOB (Solar Noise Barriers) dat in Den Bosch wordt uitgeprobeerd. 
Het geluidsscherm beperkt geluidhinder voor omwonenden en kan tegelijkertijd duurzame energie opwekken. Hiermee krijgen burgers stillere wegen en duurzame stroom.
Aanleg door Heijmans van een zonne-geluidsscherm langs de Gementweg of 
Randweg, dat  geluid afschermt en energie opwekt
.

De partners onderzoeken en werken aan nieuwe materialen, productontwerp en een prototype op ware grootte in een ‘living lab’ omgeving in de Willemspoort aan de Ring West, tegenover het Jeroen Bosch Ziekenhuis. De veldtest gaat begin 2015 van start en zal minimaal 1 jaar duren.