Randweg / Gementweg

Printerversie
Gepubliceerd op: 25-04-2008 | Gewijzigd op: 30-06-2008
Op vrijdagmorgen 25 april 2008. kort voor twaalven  ging met de onthulling van een Infobord langs de N2 en de Bosscheweg symbolisch de 1e schop de grond in voor de aanleg van de Randweg. Deze weg verbindt de Heun [Motel Vught] en het toekomstige Jeroen Boschziekenhuis [Heunpoort] via onder meer viaducten onder het spoor en het Drongelens kanaal .
In de toespraken van de wethouders van Den Bosch Bart Eigeman en Willem Kraanen werd de goede samenwerking en verstandhouding benadrukt evenals het belang van de aanleg, zoals de Vughste wethouder Kraanen aangaf: de ontsluiting voor Vught-Noord, de bereikbaarheid van de Bossche binnenstad en het tegengaan van sluipverkeer.
Gedeputeerde Cora Steffens noemde naast de verbetering van de lokale en regionale bereikbaarheid ook het economisch, ecologisch en sociaal cultureel belang en vergat niet te zeggen, dat met de procedures rond dit werk al 24 jaar zijn verstreken. Maar ‘…waar een wil is, is een weg’’ , varieerde Steffens met ‘…komt een weg’.

Wethouder Willem Kraanen van Vught stipte even de overlast aan die dit werk met zich meebrengt. Maar ‘…het uur van de dageraad is altijd het donkerst,’ aldus een optimistische Vughtse bestuurder, die zich ‘.. in de armen van Den Bosch een volwaardig partner’ voelt.

Gebak in Motel Vught bij de ontvangst en eerste toespraken rond de start van de aanleg Randweg.


- foto's © paul kriele, 25 april 2008
Het uitwisselen van  cadeaus door de wethouders Bart Eigeman [Den Bosch] en Willem Kraanen [Vught] voor de goede samenwerking.

De regiodirecteur ProRail-Zuid Ine Vriens belichtte het aandaal Pro Rail [spoor] en noemde veiligheid en betrouwbaarheid van ‘het spoor’ als de doelstellingen van Pro Rail. Met de verwijzing naar de werken, een faunapassage een voetgangerstunnel en 2 onderdoorgangen, gaf zij de grootte en de uniciteit van dit miljoenen kostende project aan. Expliciet noemde de Pro Raildirecteur de 331 meter lange en 20 meter brede en 4.60 hoge onderdoorgang. Straks zal die tunnel in 76 uur [in 3 weekeinden] tijd onder het spoor geschoven worden. Ipv een betonnen ondergrond krijgt de faunapassage een natuurlijke onderlaag, lichtte Vriens toe, die ook nog eens de samenwerking tussen de drie partijen als uniek en goed ervoer.

Op het bouwterrein onthulde wethouder Bart Eigeman met een kraan het infobord en schepte gedeputeerde Corsa Steffens mbv een dragline grond in een vrachtwagen, die bestuurd werd door wethouder Willem Kraanen van Vught.


Het informatiebord langs de Vughterweg, dat  zojuist door wethouder Bart, die in de cabine instructies krijgt, werd onthuld.
De drie functionarissen -Steffens [Provincie] , Eigeman [Den Bosch] en Kraanen [Vught] poseren na afloop van de ceremonie. 

- foto's © paul kriele, 25 april 2008.
 


Terug naar boven