1e deel randweg Deuteren-Helftheuvel klaar

Printerversie
Gepubliceerd op: 20-07-2009 | Gewijzigd op: 16-09-2009
Informatieruimte Randweg

Vanaf donderdag 5 maart 2009 gaat op het werkterrein langszij de Vlijmenseweg een directiebouwkeet 'Randweg' open, waar op elke donderdagmiddag [vanaf 13.00 uur] en elke laatste zaterdag [vanaf 11.00 uur] van de maand informatie over de Randweg 's Hertogenbosch-Vught wordt gegeven.
De info heeft betrekking op:
- aanleg van de Randweg en de verschillende bruggen en viaducten;
- reconstructie van de Vlijmenseweg en de Vughterweg;
- bouw van de spooronderdoorgangen Vughterweg en Vught Noord (ProRail);
- milieuverplichtingen (flora & fauna);
- noodzakelijk verkeersmaatregelen;
- consequenties van de werkzaamheden voor de omgeving.
Er zijn ook foto's, maquettes en tekeningen te bekijken. Een smartboard toont  video's van de verschillende werkzaamheden en volgt de voortgang van de bouw vanuit de lucht. In een display liggen de bij het graafwerk gevonden gebruiksvoorwerpen uit de Tweede Wereldoorlog. 
Kijk voor actuele informatie opwww.randweg.com

De nieuwe tunnel voor voetgangers en fietsers op de kruising Oude en Vlijmenseweg, die verbinding geeft tussen Deuteren en de Gement.
 

De oude betonweg naar Vlijmen is voor een deel als nieuw opengesteld. Het gedeelte tussen het BP-station bij het Transferium en de kruising met de Helftheuvelweg is omgebouwd tot 2 x 2 rijstroken.
Op de gereconstrueerde kruising van de Vlijmenseweg met de Oude Vlijmenseweg/ Deutersestraat is een tunnel voor fietsers en voetgangers opengesteld zodat men veilig van Deuteren naar de Gement kan oversteken.
Door beëindiging van de werkzaamheden op dit deel, is voor de omwonenden de Gement weer beter bereikbaar en is er een eind gekomen aan bouwoverlast. 
De reconstructie biedt voor straks een goede aansluiting op de in aanleg zijnde Randweg naar Vught.

De volgende fase 2 is het verleggen van het Drongelenskanaal, de bouw van een brug over het kanaal, de aansluiting van de Magistratenlaan op de Randweg, die door bouwbedrijf BAM worden uitgevoerd. Werkvak 3  is de bouw van de spoortunnel bij de wijk Vughterpoort die door bouwbedrijf Colijn b.v. wordt gerealiseerd.
Eind 2010 moet de Randweg klaar zijn.


Terug naar boven