Randweg [Gementweg]

Printerversie
Gepubliceerd op: 12-12-2007 De Randweg, die de Heun [Motel Vught] met het nieuwe Willemspoort [Jeroen Boschziekenhuis aan de Vlijmenseweg ] verbindt, begint in april 2008. De aanpak gebeurt zodanig dat werken buiten het toekomstige tracé als eerste worden aangepakt. Op die manier kunnen na de realisatie van de randweg meteen de verbindingen met die onmisbare westelijke ontsluiting worden gemaakt.

Die weken zijn: een bypass oostelijk langs de bestaande weg achter motel Vught op de Bosscheweg en een aanpassing van de Vlijmenseweg [ombouw naar nieuwe asfaltweg ipv de 50 jaar oude betonbanen] en de aanleg van een fietstunnel ter hoogte van de Deutersestraat.

De weg kost ruim 100 miljoen waarvan Den Bosch en de Provincie elk circa 45 miljoen en Vught slechts 3 miljoen euro bijdraagt. Bij dit project wordt kans geboden aan werkloze uitkeringsgerechtigden door aannemers te noodzaken hen in een leer-werktraject in dienst te nemen. In dat totaalbedrag zitten ook allerlei kleine voorzieningen, zoals ombouw Heetmanplein in een ‘groen plein’ en de ecologische zone als compensatie van verdwenen natuur in de Gement en twee dierentunnels tussen de Gement en het Bossche Broek ter hoogte van de Isabellalaan [ruim 5 miljoen]. Ook de aanleg van het transferium Willemspoort en de restauratie van het oude benzinestation hoort bij de 100 miljoen.

De gemeente heeft al op diverse plaatsen in de Gement en o.a. met Vught grond aankopen of grondruil gepleegd.
Overigens heeft een nieuwe -meer technisch - onderzoek naar de luchtkwaliteit geen invloed op de procedure noch op het inmiddels vastgelegd bestemmingsplan, aldus –wethouder Bart Eigeman vanmiddag in een toelichting daarmee de Raad van State citerend.

In 2011 -na drie jaar- verwacht wethouder Bart Eigeman dat dit grootse infrastructurele werk, dat bijdraagt aan 1. de Leefbaarheid, 2. de veiligheid en 3. de toegankelijkheid van de stad, klaar is.