Weg bijna vrij voor Randweg

Printerversie
Gepubliceerd op: 22-10-2006 | Gewijzigd op: 13-06-2008
De Randweg, die gaat lopen vanaf De Witte door de Vughterpoort, via de Gement, naar het Willem Alexanderziekenhuis, is op één hobbel na mogelijk geworden. De Raad van State heeft vanmorgen alle bezwaarschriften- op-een-na verworpen. Op het aspect luchtkwaliteit moeten Den Bosch en Vught hun huiswerk overdoen. Het opmaken van een nieuw luchtrapport neemt 5 maanden in beslag. Dat neemt niet weg dat beide gemeenten doorgaan met de procedures en voorbereidingen voor de aanleg van een weg met 2 x 2 rijstroken. Die kruist de spoorbaan Den Bosch-Ehv/Tilburg en gaat over het Drongels kanaal.
De verbinding geeft soelaas aan het Oost-Westverkeer en ontsluit ook de bedrijfsterreinen/wijken Paleiskwartier en Rietvelden. Het maakt de toegang tot het nieuwe Jeroen Boschziekenhuis en nieuw te bouwen Willemspoort aantrekkelijker. Daarnaast geeft het een aansluiting op de aan te leggen verbindingsweg Vught –Noord