Aanleg Randweg in 2006

Printerversie
Gepubliceerd op: 19-01-2005 | Gewijzigd op: 30-06-2008
Den Bosch verwacht dat de aanleg van de Randweg, tussen de Heun en het Willem Alexanderziekenhuis, volgend jaar kan beginnen. Die optimistische houding van wethouder Jetty Eugster, die met wethouder Broers van Vught de vaststelling van het bestemmingsplan [gisteren door beide colleges] bekendmaakte, volgt uit de nauwkeurige procedure en de aanpassing op zienswijzen. In 1999 werd door de Raad van State het door de provincie vastgestelde tracébesluit voor deze Zuid-Westtangent, later de Gementweg genoemd, nog van tafel geveegd. Na een verschuiving van de Dommelloop, compensatie van natuurgebieden, antwoord op luchtkwaliteits- en andere milieueisen, de aanleg van geluidsschermen tegen 70 km/uur-lawaai, durft de wethouder dat risico te lopen. De weg is noodzakelijk uit motieven van veiligheid [sluipverkeer Vught], de overbelasting van de Bossche en Vughterweg, ontsluiting Vught Noord én meer recent ingebracht: de ontsluiting van Willemspoort [nieuwe ziekenhuis en scholen].

Vergroot de aansluiting van de Magistratenlaan [midden links] op de Randweg die loopt van links onder naar rechts vlakbij de spoorlijn en viaduct. Met een bocht komt de weg vanuit de Gement komt en draait links naar de Vlijmenseweg [bovenin net zichtbaar].
De aansluiting van de Magistratenlaan [voorheen Parallelweg] op de Randweg is bovenin rechts. Rechts het spoorviaduct naar Tilburg/Eindhoven nabij Essent. 
 

‘De schop gaat begin 2006 de grond in,’ aldus Eugster resoluut na vragen over mogelijk bezwaarprocedures. Zelfs zonder dat de uiteindelijke kosten van rond de 90 miljoen nog niet zijn bepaald, verwachten beide gemeenten vanuit de politiek [februari 2005] geen tegenwind meer. ‘Er is gewoon geen alternatief meer,’ zegt Eugster wat door collega Broers wordt beaamd.
De aansluiting van de Randweg op de Parallelweg met tunnel naar 't Zand ter hoogte van de Essent . Zicht op de weg die rechts uit de Gement komt met  viaducten over de Vlijmenseweg [vooraan] en daarachter het spoorviaduct.

Vught begint parallel aan dat project met de ontsluiting van de gebieden rond de Loonsebaan, waar deze kazerneterreinen bebouwd gaan worden. De gelijkvloerse overgangen in Loonsebaan en Isabellalaan zullen vervallen. Daarvoor komen een Bossche tunnel [thv de Isabellalaan] en een Vughtse tunnel [Loonsebaan] in de plaats. Ook is een ‘Vughtertunnel’ ten zuiden van Fort Isabella als aansluiting va ‘de Kampdijklaan’ op de Randweg.
De aansluiting van de randweg [achterin] op de Magistratenlaan [links]. Drongelenskanaal, de randweg die erover heen gaat en achterin de viaducten voor het treinverkeer.Terug naar boven