TracÚ Randweg in Gement tot aan KW 1-College

Printerversie
Gepubliceerd op: 07-12-2009 | Gewijzigd op: 15-01-2010
Het tracé van de Randweg door de Gement, gezien vanaf Vughterpoort bij de spoorwegovergang in de Isabellalaan. In de verte links het Koning Willem 1-College en rechts het Paleiskwartier.
foto's © paul kriele, 7 december 2009.

Het tracé van het Drongelens kanaal wordt verlegd in westelijke richting. Daarom is er eerst een nieuwe dijk aangelegd. die straks als de westelijk gelegen dijk van het kanaal gaat dienen. Op de foto is het dijklichaam, uiterst links achter de graafmachine, zichtbaar.

Maar ook werd er al vast een damwand geslagen langs het toekomstoge tracé van de Randweg, die meer oostelijk tussen spoorlijn en kanaal gaat lopen. Die nieuwe randweg loopt - ten oosten- feitelijk vlak langs het huidige kanaal, dat naar het westen opschuift.