Impressie Kunstwerken Randweg bij Drongelenskanaal

Printerversie
Gepubliceerd op: 14-05-2010 Bericht 26 september 2010 de viaducten [hieronder tracee bij Drongelenskanaal]
Viaduct voor afslaand verkeer vanaf de Randweg naar Paleiskwartier /Magistratenlaan. Op de achtergrond het Koning Willem 1-College

foto's © paul kriel, 25 september 2010.
 


Bericht 31 juli en 25 september 2010: kunstwerken krijgen vorm
[foto's genomen uit de trein en gelijkvloers]
 
Foto"s: Het viaduct -als afslaande weg richting Paleiskwartier-  dat de Vlijmenseweg overkruist.

Links en r-boven: Zicht op viaduct over de Vlijmenseweg gezien vanuit de trein Den Bosch-Tilburg
en [l-boven] vanaf het oude viaduct in de Vlijmenseweg

© paul kriele, 31 juli [boven] en 25 september

Het grote viaduct dat tbv de Randweg het Drongelens kanaal overbrugt.
Links in de richting Vught en rechts naar Willemspoort.
Een van de grotere viaduct in de Randweg.

foto's © paul kriele, 31 juli 2010
 

Het tracee langs Drongelens kanaal
situatie 26 september 2010
   
 Het nieuwe traject van het Drongelens kanaal. Het heeft ook een geluidswal aan de Oostkan, zie rechterfoto.
foto's © paul kriele, 26 september 2010.
Het tracee van de Randweg  richting Willemspoort en Paleiskwartier. De geluidswallen liggen aan de linker/Westkant en aan de rechterkant/Oostkant.


situatie 31 juli 2010

Rechts de Randweg die vanuit Willemspoort richting Vught loopt en boven het tracee gezien meer in de richting de Heun bij Motel Valk.

foto's © paul kriele, 31 juli 2010. 

Bericht  1 juni 2010 Tracee parallel langs spoor nu  geasfalteerd
Het tracee langs het spoor dat eind mei werd geasfalteerd.
 
foto's © paul kriele, 1 juni 2010.

bericht 28 mei 2010

Foto's genomen vanaf het nieuwe Denkstation aan de Bosscheweg op de grens met de Vughterweg.

-Boven: De tijdelijke omleidig voor het verkeer Den Bosch-Vught
-Rechts boven: de tunnel onder het spoor Den Bosch- Tilburg/Eindhoven.
Rechts: het bouwterrein voor de aanleg van de kunstwerken onder het spoor.


fioto's © paul kriele, 28 mei 2010.

14 mei 2010
De aansluiting van de Randweg afkomstig van de Heun, dan onder het spoor naar Eindhoven/ Tilburg door en dan gaand naar de Oude Vlijmenseweg achterlangs het KW1-College.

  Foto's uit de trein genomen op kunstwerken rondom Drongelens kanaal en Randweg.
-Links: het al gereedgekomen viaduct onder het spoor Tilburg/Eindhoven. De  toeleidende wegen worden nog aangelegd.
-Boven de weg die met een viaduct over het kanaal naar de Oude Vlijmenseweg loopt. Op de achtergrond het Koning Willem 1-College.
-Links boven: dezelfde situatie met het viaduct met de brug over de Oude Vlijmenseweg richting Paralleleweg
/Magistratenlaan.

foto's © paul kriele, 13 mei 2010.Terug naar boven