Verplaatsing pompstation Vughterweg begonnen

Printerversie
Gepubliceerd op: 28-07-2008 | Gewijzigd op: 29-07-2008
Bresser funderings-en vijzelbedrijf is gestart met de verplaatsing van het benzinestation aan de Vughterweg.
Maar kort na de aanvang van dat karwei bleek er in de fundering nog een obstakel te zitten dat losgekoppeld moest worden. Hierdoor is het optakelen tot 1,5 meter boven maaiveld enigszins vertraagd.
Maar volgens een woordvoerder ter plaatse kan dat loskoppelen enkele minuten duren of binnen een paar uur gebeurd zijn. Maar zeker is dat vanmiddag het pompstation los komt van de grond en aldus gebeurde rond 4 uur.
Frappant is dat Loesje een affiche heeft opgehangen met: Kunst op de straat auto's in het museum.

maandagmiddag 28 juli 2008/14.00 uur

Het station is er na 53 jaar bijna klaar voor, maar eerst moeten er hier en daar nog stempels gezet worden. Traditiegetrouw krijgen de werkers ondersteuning -met af en toe commentaar - van het Bossche [mannen-]publiek....
foto's © paul kriele, 28 juli 2008/14.00 uur

Op sommige plekken moet het gebouw nog met extra stempels ondersteund worden. Alles staat waterpas.. en dat blijft ook zo tijdens het transport.

foto's © paul kriele, 28 juli 2008.

maandagmorgen 28 juli 2008/10.30 uur

Loesje's affiche met de tekst Kunst op straat auto's in museum.
foto's © paul kriele, 28 juli 2008.
Er was niet echt veel publiek maandagmorgen 28 juli 2008.
 

Het pompstation had als eerste bewoner de familie Schoenmakers met één dochter. Pa was de pompstationhouder.  Het adres was Bosscheweg 1. Via een stalen slingertrap, nog aanwezig, bereikte het gezin de bovenwoning.
Later is door grondtransacties tussen Den Bosch en Vught Bosscheweg 1 [kadastraal] verplaatst naar het deel dat begint tegenover  De Witte, nu Motel Vught. Daarom vinden alle werkzaamheden rond de Randweg plaats op Bosch' grondgebied...

Dinsdag 29 juli 2008 wordt het karwei  voortgezet. Dat betekent het in gereedheid brengen van het terrein en mogelijk schuift de dieplader zich al onder de fundering.
Op woensdag staat de verplaatsing gepland. Dat gebeurt met enkele centimeters   per uur. Donderdag kan het gebouwtje uit 1933 worden neergelaten op de nieuwe fundering.  
Voor bedrijf zie: www.bresser.nu

Terug naar boven