TracÚ randweg bij nieuwe ziekenhuis klaar

Printerversie
Gepubliceerd op: 27-08-2008 | Gewijzigd op: 17-11-2008
Het tracé van de Randweg komt bij het nieuwe Jeroen Boschziekenhuis in zicht. Het  kruispunt Vlijmenseweg, ter hoogte van het oude Willem Alexanderziekenhuis heeft geen afslag meer.

situatie 17 november 2008
Boven
linker foto:  het tracee van de Randweg loopt  tussen het  KW1-College  [rechts op de foto] en het ziekenhuis door.
Rechter foto: de kop van de Gement met zicht op Essent [rechts] en het Paleiskwartier [midden] en KW 1-College [links].
Links: in de Gement is onder langs het fietspad langs het Drongelens kanaal een natuurcompensatie ingericht.


foto's © paul kriele, 17 november 2008..

Natuurcompensatie vanwege aanleg Randweg

Door het  verloren gaan van de natuur langs de Bossche weg en op de Heun en langs het Drongelenskanaal heeft de gemeente zich verplicht gesteld dat verlies te compenseren.
Daartoe wordt in de polders van de Gement 11 hectare  nieuwe natuur aangelegd. De Vereniging Natuurmonumenten gaat dit gebied beheren.

situatie 27 augustus 2008
Hierboven: De grote zandkleurige vlakte geeft in al zijn breedte het tracé aan van de Randweg, die hier uit de Gement tevoorschijn komt. Op het punt waar de fotograaf staat sluit die weg aan op de Vlijmenseweg. In de horizon ligt de Gement.
Rechter foto: Uiterst links, naast  de meest oostelijke vleugel van het nieuwe ziekenhuis staat [spitse toren] het Koning Willem 1-College.

foto's © paul kriele, 27 augustus 2008.

Tracé Randweg komt nabij het nieuwe Jeroen Boschziekenhuis, dat in aanbouw is in zicht. De grote brede zandvlakte die met zijn lichte kleur het tracé aangeeft,  ligt herkenbaar in het landschap. Vanaf de Vlijmenseweg gezien staat links het Koning Willem1-College en rechts rijzen de vleugels van het Jeroen Boschziekenhuis op.

Ter hoogte van de Deutersestraat is het kruispunt in de Vlijmenseweg met de Oude Vlijmenseweg voor die twee  dwarsstraten afgesloten. Fietser kunnen via een apart en met verkeerslichten beveiligde doorsteek de weg nog oversteken.

Het kruispunt Vlijmenseweg kent, ter hoogte van het oude Willem Alexanderziekenhuis geen afslagen meer. Net voorbij het kruispunt ligt de tijdelijk aangelegde oversteek voor voetgangers en fietsers.
foto's © paul kriele, 27 augustus 2008.


Terug naar boven