Bericht op website Stedelijk Gym/feest rond docent wijlen Eric Oltmans

Printerversie
Gepubliceerd op: 21-01-2017 | Gewijzigd op: 22-01-2017
Feest rond wijlen docent Eric Oltmans
Vrijdagavond 20 januari 2016 werd met een feest in café Blondt op de Parade docent wiskunde Eric Oltmans herdacht. Oltmans kwam maandag 16 januari 2017 -met een sprong van de school -om het leven.
Een paar honderd [oud-]leerlingen van het Gym waren op het herdenkingsfeest afgekomen. Maar ook 's middags al, bij een herdenking in TheateradParade waren er ook zo velen.

Het welkom 'Een proost op onze held Oltmans, stond op de deur van het café geplakt.
In de gesprekken werd elk gerucht over  de zelfmoord tegengesproken. Oltmans werd geschetst als een betrokken, toegewijde en soms humorvolle docent, die oog had voor een leerling die niet goed kon mee komen en hem/haar hielp met bijles. Van enig pesterij was beslist geen sprake.  
Dat het een gezellige vent en een feestbeest was werd nog eens op het feest beklemtoond en onderstreept met liedjes van André Hazes. Proost Eric !

Bericht van 19 januari 2017: Stedelijk Gym zet een In Memoriam rond Eric Oltmans op internet

In een uitgebreid bericht op de website van het Stedelijk Gymnasium gaat de schoolleiding in  op de dood van hun docent wiskunde Eric Oltmans, die jongstleden maandag 16 januari 2017 op 45 jarige leeftijd- met een sprong van de school -dodelijk om het leven kwam.

Eric Oltmans

*Amsterdam,1971 †Den Bosch,  2017
..................................... 


De levensweg werd Eric te moeizaam en te zwaar, bochtig en steil, te duister en het bood hem geen rust. Voor Eric leek de school wel zijn thuis, waar hij woonde, van 's morgens vroeg tot  's avonds laat. Eric was een lieve leraar, die zich persoonlijk met je bemoeide.  Vaak vroeg hij aan zijn leerlingen, als die de klas uitliepen, 'Hoe gaat het met je?'
In het bericht halen leerlingen herinneringen op aan hun docent. Het beeld van  Eric is een beeld van een opgewekte docent met wie je gemakkelijk een praatje kon maken. Eric had het vermogen van iets negatiefs iets grappigs te maken. Je kon altijd bij hem aankloppen. Het was een man vol energie, soms chaotisch, maar dat loste hij snel weer op.

Eric die de bijnaam Ollie kreeg, was ook een van de drijvende factoren in de huiswerklassen na school. Had je moeite met je vak dan wist hij je altijd weer te motiveren. Zijn doel was je plezier te brengen in het leren en je persoonlijke groei.