Gebiedsontwikkeling bij Station Oost en sportpark De Vliert

Printerversie
Gepubliceerd op: 07-11-2019 | Gewijzigd op: 08-11-2019
De gemeente heeft plannen voor een herontwikkeling van het gebied rond Station Oost,  rond de afgesloten Aartshertogenlaan en rond sportpark De Vliert inklusief het transferium en Sportiom. Dat plan is vastgelegd in een ambitiedocument. Opvallend daarin is een mogelijk vertrek van het tennispark van Bastion Baselaar. Dat ziet de gemeente  'als een kansrijk gebied voor transformatie..'   
Daarover zegt het ambitiedocument verder: Uiteindelijk doel is de ambitie om van het gebied een levendig stedelijk gebied te maken en een belangrijke woningbouwopgave te realiseren.
De gebieden rond station Oost en 
bij stadion De Vliert met name de sportparken, en einde Aartshertogenlaan komen in beeld voor woningbouw.

 
.
foto's  © gerard monté, 24 juli 2003
en 18 mei 2005 [l].  

Net zoals het Sportiom en het stadion vaste functies zijn in het gebied, wordt voor het voetbal- en tenniscomplex bekeken hoe deze in de gebiedsontwikkeling te betrekken. Verder zegt  het bericht aan de gemeenteraad hierover:  Door de deelgebieden via een ambitiedocument in samenhang te beschouwen, worden de kansen benut om meer woon- en werkfuncties en een volwaardige stedelijke knoop met voorzieningen te realiseren, maar ook om het aanwezige groen te versterken.
Stadion De Vliert.
foto's © henk van esch [boven]
en gerard monté, 24 juli 2003. 

In het ambitiedocument wordt de opgave per deelgebied geformuleerd en wordt bekeken in hoeverre al bekende plannen moeten worden geactualiseerd, bijgesteld dan wel voortgezet. Op basis daarvan wordt voor de gemeentelijke eigendommen actief tot planvorming gekomen en geven wij een actieve sturing aan de private planontwikkelingen