Meedenken over ontwikkeling omgeving station Oost

Printerversie
Gepubliceerd op: 07-05-2020 | Gewijzigd op: 07-05-2020
Meedenken over ontwikkeling omgeving station Oost 7 mei 2020 Station Oost
De gemeente wil het gebied rondom station Oost* ontwikkelen tot een stedelijk gebied. Dat betekent dat er functies bij komen, zoals wonen en werken. En dat bestaande functies, zoals parkeren, wellicht op een andere manier invulling krijgen.Met mensen die in de omgeving wonen of met bewoners die het gebied bezoeken en/of bewoners die zich betrokken voelen,  laten meepraten .
Dat kan via  www.s-hertogenbosch.nl/oost. Ook als meldpunt om op de hoogte te worden gehouden. Daarnaast komen er diverse momenten om online met elkaar in gesprek te gaan.
 
Perron van Station Oost.

foto © henk van esch, 23 februari 2020.
........................................................................

Ambities
Uit de binnenkomenbe ideeën volgt een ambitiedocument dat een beeld geeft hoe de toekomst van het gebied eruit moet komen te zien. Dan krijkt  de gemeenteraad majaar 2020 gelegenheid zch erover uit te spreken
 Wethouder Roy Geers: “Wij zien dit gebied als zeer kansrijk om er een nieuwe invulling aan te geven. Zeker voor wonen. Heel veel mensen zijn op zoek naar een woning. Daar willen we hier de ruimte voor geven. Maar wellicht ook voor werken en recreëren.  . .

*Omschrijving gebied Het gebied bestaat uit een aantal delen rondom het kruispunt Bruistensingel / Aartshertogenlaan / Stadionlaan: Station Oost en het voormalig Bastion Hotel; Voormalig KPN kantoor; Ds. Pierson college; Transferium de Vliert en afgesloten deel Aartshertogenlaan; Sportgebied de Vliert met Sportiom, stadion de Vliert en de sport- en tennisvelden.