Uitgeverij


Uitgeverij Bastion Oranje was ! een initiatief van Paul Kriele.

Door het vrijwilligerswerk bij de ORVA [ziekenomroep], in welk verband hij veel en vaak ouderen in tehuizen bezocht, is de ambitie van Paul Kriele ontstaan om de Bosschenaren in hun belevenissen thuis, op straat en op het werk vast te leggen. Met ondersteuning van het Stadsarchief zette hij via de methode oral history zijn werk op een bredere voet voort.
De recensie over een Haagsch 'Stadsgezichten' gaf hem de inspiratie de allereerste op band vastgelegde interviews in boekvorm uit te brengen.


Binnen de ziekenomroep had Kriele zich in de jaren 80 al verdienstelijk gemaakt door het maken van een promotieboekje [tekenaar Guus Ong] en de vastlegging van de geschiedenis van de lokale zieken-omroep. Na de eerste publicatie in 1983 voor de ORVA zijn er [op dit moment-aug. 2013] tien boeken van Kriele verschenen, die allen op Den Bosch betrekking hebben en waarin de Bosschenaar centraal staat.
Digitalisering van 500 audiocassettes
Behalve schrijven heeft Kriele zich ook toegelegd op archivering. Nagenoeg alle personen, die sedert 1979 zijn geïnterviewd, zijn op cassette vastgelegd.  Momenteel vanaf 2013 worden alle oude cassettes een voor een door Peter van der Elst overgezet van analoog naar digitaal.
Documentaires
Daarnaast verzamelt Kriele artikelen over Bossche personen en straten. Voor Omroep Brabant werden in 1998 vier documentaires samengesteld die als titel dragen: de oorlog '40/'45 [censuur en jodenvervolging], voetbal [-liedjes], Bossche muziekgeschiedenis en 'De Zoete Moeder' [geloof].

DE GRUYTER
In het Noordbrabants Museum liep van 29 september 2000 tot 24 februari 2001 de tentoonstelling 'De Gruyter, geschiedenis van een kruideniersimperium'. Op de expositie waren op uiteenlopende plaatsen geluidsopnamen te beluisteren uit het archief 'oral history' van Paul Kriele. Het betreft gesprekken die in de jaren 1987-1992 met DG-medewerkers en familieleden van De Gruijter zijn gevoerd.
Voor Omroep Brabant werd eerder een documentaire over De Gruyter uitgezonden.

Door zijn hobby fotografie zijn vele stadsbeelden en gebouwen -sedert 1979- ook nog eens fotografisch vastgelegd. In zijn archief bevinden zich 5.000 fotonegatieven die betrekking hebben op Den Bosch en circa 500 audiocassettes.
Inmiddels zijn alle  500 audiocassettes. gedigitaliseerd.*
Ook voor Boschlogie [power pointpresentatie] komt Krieles werk in digitale vorm tot leven.
In de toekomst gaat het hele archief van Paul Kriele ook de meeste privézaken naar het Stadsarchief. 

*Podcasts 'Bossche Stadsgezichten'

Vanaf oktober 2022 begon Kriele met het samenstellen van podcasts. Daarvoor kan hij putten uit een rijke verzameling  interviews. Daarmee begon hij in zijn tijd bij de de seniorenomroep ORVA  [vanaf 1979-1985]. Die analoge cassettes zijn intussen door Peter van der Elst edigitaliseerd.
De productie gebeurt samen met de technisch onderlegde Toon Rekkers. Intussen [oktober 2022 -april 2024] hebben circa 2500 geïnteresseerden naar een van de 37 podcasts uit de serie 'Bossche Stadsgezichten' geluisterd.
Een podcast van 'Bossche Stadsgezichten' is te beluisteren via Spotify en daar intypen 'Bossche Stadsgezichten'.  Als u op de link  Bossche Stadsgezichten klikt komt u erechtstreeks. 

In het voorjaar van 2024 is tot en met de zomer van 2024 in de productie een pauze ingelast.
Brabants Vast Goed -affaire
De Gruyters Snoepje van de Week
Den Heijman
Ge kunt me nog meer vertelle....
Historisch Jaaroverzicht ORVA
Oorlogsdagboek Jan Bluyssen 1944
Promotieboekje ORVA
Ruim 50 jaar Bossche bisschop Jan Bluyssen
Stadsgezichten
Tommies D-day
Verdwenen Stadsgezichten
Vriendenboek 'Joep Chappin'
Zestig jaar Pius X- school