Uitgeverij - Ruim 50 jaar Bossche bisschop Jan Bluyssen


Terug naar overzicht

Ruim 50 jaar Bossche bisschop Jan Bluyssen

Zie voor reservering/intekening onder de foto van Bisschop Bluyssen.

Medio augustus 2013, nog vóór de pontificale uitvaart van de emeritus bisschop Jan Bluyssen [*Nijmegen, 10 april 1926 
† 8 augustus 2013] in de Sint Jan op 15 augustus 2013, verscheen het  in riant formaat en van veel illustraties & foto's voorziene 'Ruim 50 jaar Bossche bisschop Jan Bluyssen'. Het bevat naast een indringend beeld van de jeugd en de priesterstudie van Bluyssen, ook de woelige periode van zijn functie als bisschop: vanaf  1961 als hulpbisschop van Rinus Bekkers, zijn populaire voorganger en vanaf 1966 -1983 als bisschop van 's-Hertogenbosch.

Het was een bewogen tijd van geloofsafval en tegenstellingen binnen het bisdom. Aan de jonge bisschop, heeft het niet gelegen, zo zorgvuldig als hij was. Bluyssen trachtte onder meer met raden voor priesters en gelovigen tot een democratische kerk te komen. Ook  binnen het bisschoppencollege raakte de aanvankelijke harmonie verstoord door de benoemingen door 'Rome' van Jo Gijsen [Roermond] en Ad Simonis [Rotterdam].

De omslag van het boek dat uitgebracht wordt in full color, ruim 100 pagina's telt en het  A5-formaat heeft.

*Boekbestellingen en betalingen
' Ruim 50 jaar Bossche bisschop Jan Bluyssen'  is verkrijgbaar op bestelling bij Bastion Oranje*. 
Het ISBN:  978-90-800521-8-5.

Na de onvangst van uw schriftelijke [mail of brief]  bestelling ontvangt u een bevestiging en het verzoek het  tot betaling van € 22,45, inklusief  €  3,60 verzendkosten [bij 1 exemplaar] . Na ontvangst van het bedrag wordt het boek u toegestuurd.

De prijs bedraagt  € 19,95 wanneer u het boek afhaalt, of als het [-lokaal- bij u wordt thuisbezorgd.

-Bestellingen via email paulkriele@planet.nl of per brief aan Bastion Oranje,  Zuidwal 34 5211JE 's-Hertogenbosch.
-Betalingen aan Bastion Oranje Den Bosch op  NL48INGB0003491835.
-Voor de boekhandel bestaat er een speciaal consignatiecontract:  inkoop € 14,06 met een marge 25% ofwel € 4,69.

-Als Ebook

Ook is het boek over de Bossche bisschop Jan Bluyssen als E-reader  te raadplegen: via bol.com . 
De prijs is daar € 14,95.
--------------------------------
Vervolg Leven en werk bisschop Jan Bluyssen

Daarnaast werd Bluyssen, die al vroeg [jeugd en seminarietijd] vermoeidheidsverschijnselen vertoonde, in zijn periode als bisschop met tijdelijke periode van uitval door hartfalen geconfronteerd. Bluyssen werd meermalen, vanwege slechte bloedvaten, geopereerd. Uiteindelijk in 1983, het jaar van opnieuw zo'n operatie, raadde diens huisarts dr. Frans Teeuwen Bluyssen aan te stoppen. Dat besluit maakte Bluyssen op 17 december 1983 bekend.

Bluyssens afscheid vond onder overweldigende belangstelling plaats eind mei/ begin juni 1984 in de Sint Jan en aansluitend in de schouwburg Casino. 

Het stoppen van dit ambt kwam voor deze diepgelovige man, op tijd, want Bluyssen kwam steeds meer onder druk te staan van het beleid van het Vaticaan, dat al te graag, bijv. met de benoeming van twee hulpbisschoppen in Den Bosch, de vrije gevochten Nederlandse kerk  sturing wilde geven, wat uiteindelijk  met andere benoemingen ook is gelukt.

© pk, augustus 2013.