Uitgeverij - Oorlogsdagboek Jan Bluyssen 1944


Terug naar overzicht

Oorlogsdagboek Jan Bluyssen 1944
Zie voor reservering/intekening onder de foto van bisschop Jan Bluyssen.

Oorlogsdagboek van Jan Bluyssen september –december 1944.
Na bijna 70 jaar werd van Jan Bluyssen, de vroegere bisschop van ’s-Hertogenbosch, een oorlogsdagboek ontdekt.
Jan beschrijft daarin als jongen van18 jaar het huishoudelijk verloop in Nijmegen, maar meer nog, gedetailleerd, de vele oorlogshandelingen in en rondom Nijmegen tussen september en december 1944.
In die maanden verbleef de priesterstudent gedwongen thuis, een gezin met acht kinderen, omdat in dat najaar de Duitsers de seminaries in Haaren en St. Michielsgestel [Beekvliet] hadden bezet.

In die periode was er voor Bluyssen, zoals hij vertelde, ruimschoots de tijd om telkens achter een typemachine te kruipen en dan de wetenswaardigheden, die hij rechtstreeks van Britse militairen en uit verslagen vanuit de media of via de radio vernam, vast te leggen.
Met name de troepenbewegingen en strategische activiteiten van de geallieerden komen in het dagboek volop in beeld. Niet alleen in Oost-Nederland maar ook breed krijgt men een beeld van de naderende Britse, Poolse, Schotse en Amerikaanse troepen, die vanuit België en Frankrijk ons land komen bevrijden.

Hachelijk avontuur
Jan Bluyssen komt in het dagboek weinig zelf in beeld. Daar is wel een uitzondering op, wanneer de niet vermoedende lefgozer voor een boodschap vanuit het woonhuis in de Fretstraat naar een andere wijk fietst. Tot vijf maal ontploft er een granaat vlak voor hem. Bij weer eens zo´n beschieting valt Jan van zijn fiets en staat moederziel midden ide rook van ontpolffend oorlogstuig. Scherven vliegen er om zijn oren. Wonderwel overleeft de auteur, die met een bijzondere gevarieerde woordenschat zijn verhaal optekent, dit avontuur.

Bij de Bluyssens kwamen in die dagen regelmatig, of op uitnodiging, of na een verzoek van de plaatselijke legerleiding, Britse of Schotse militairen op bezoek en/of om te logeren. Hierdoor ontstond er een uitwisseling van kennis en van vriendschap. De gasten bezorgden het gezin met hun verhalen wat afleiding en de militairen deelden hun rantsoen van onder meer chocolade en sigaretten vaak met de jongens en mannen in het gezin.
 
De voorzijde van het
'Oorlogsdagboek Jan Bluyssen 1944' met het Nijmeegse stadswapen voorop, de toenmalige
woonplaats van Jan Bluyssen
.

Boekbestellingen en betalingen
'Oorlogsdagboek Jan Bluyssen 1944' [ISBN 978-90-800521-7-8]  is verkrijgbaar op bestelling bij Bastion Oranje[email: info@bastionoranje.nl]

Na de ontvangst van uw schriftelijke [mail of brief] bestelling ontvangt u een bevestiging en het verzoek tot betaling van € 22,45 [ink.€ 2,60 verzendkosten/bij 1 exemplaar].
Na de ontvangst van het bedrag wordt het boek u toegestuurd. De prijs bedraagt € 19,95 wanneer u het boek afhaalt.

-Bestellingen via email info@bastionoranje.nl of per brief aan Bastion Oranje, Zuidwal 34 5211JE 's-Hertogenbosch.
-Betalingen aan Bastion Oranje Den Bosch op  NL48INGB0003491835.
mmv : Oorlogsdagboek Bluyssen. Het boek in A5-formaat telt 187 pagina's.
Graag ook alvast uw naam en huisadres vermelden.

Vervolg beschrijving van een  Uniek dagboek
Paul Kriele is degene, die het dagboek boven water heeft gehaald. Van Bluyssen, die na zijn terugtreden in december 1983 in het zusterklooster Mariënburg in ´s-Hertogenbosch verblijft, kreeg hij als bevriend journalist het unieke recht tot publiceren.
Bluyssen gebruikt in zijn dagboek een wat studentikoze taal die soms ook wat langdradig is. Maar het is dan ook 70 jaar geleden geschreven. De tekst is hier en daar bewerkt om de leesbaarheid te vergroten. Ook door de aan een geschakelde dagboektekst in een lay out te plaatsen maakte de rapportage toegankelijker, zonder de authenticiteit aan te tasten.
Het dagboek sluit af met een korte familiebeschrijving waardoor inzicht wordt verkregen in de stamboom van de familie die afkomstig is uit het Brabantse Asten, maar na een faillissement van het veelzijdige bedrijf Bluyssen [boter en kaas, koffiebranderij, een weverij en een winkelketen], in 1907 naar Nijmegen verhuisde.

Bevrijding van Nijmegen [Bron: o.a. Universiteit van Nijmegen, faculteit der Letteren]
De bevrijding van Oost-Nederland, met name van Arnhem en Nijmegen, voltrok zich tijdens de operatie Market Garden. Maar na deze ‘Slag om Arnhem’ [17-26 september 1944] bleef Nijmegen een frontstad met alle ellende van dien.

De Geallieerden hadden dan wel in de lucht de overmacht [de Waalbrug moest en zou behouden blijven], maar dagelijks vielen er bommen en granaten op stad en in de omgeving. Ook maakten de Nijmegenaren er voor het eerst kennis met de V1’s, een vliegende bom.
Zelfs tussen 7 en 17 maart 1945 zetten de Duitsers er nog een offensief in. De laatste Duitse granaat viel in de nacht van 16 op 17 maart 1945. Het is daarom dat Nijmegen haar bevrijding een half jaar later viert dan de meeste steden in de Zuidelijke provincies Brabant enLimburg. 
 De Tweede Wereldoorlog heeft Nijmegen 2.200 doden gekost en een nagenoeg totaal vernielde binnenstad, waaronder zeven kerken.
Onder die doden zijn ook de 800 meegeteld die door een Amerikaanse vergissingsaanval al op 22 februari 1944 vielen.
 
De achterzijde van de omslag van het
'Oorlogsdagboek Jan Bluyssen 1944'