Uitgeverij - Den Heijman


Terug naar overzicht

Den HeijmanISBN 9080052140 1998 Uitgeverij Bastion Oranje Drukkerij Biblo. Uitgave dd. 25 februari 1997.

Een gedenkalbum uitgebracht kort voor het 75-jarig bestaan van het Rosmalense [wegen-]bouwbedrijf Heijmans in 1998, op initiatief van oud-directeur en voormalig voorzitter van de Raad van Bestuur: Theo Heijmans.
De inhoud: De historie van het in 1923 door Jan Heijmans opgericht bedrijf en zeventig gesprekken met vrienden, relaties en oud-medewerk[st]ers.
De kandidaten voor de gesprekken zijn geselecteerd door een redactiecommissie bestaande uit:  oud-voorzitter van de Raad van Bestuur Ton van den Elzen, Jan Cooijmans, voormalig secretaris van de directeur Jan Heijmans en de Raad van Bestuur en Harrie Jacobs, voormalig Hoofd Personeelszaken.
Onder de relaties bevinden zich ir. L.Lievense, oud-commissaris mr. Emanuel Sassen en voormalig burgemeester van Rosmalen Jan Molenaar, oud vakbondsbestuurder Henk Schellekens, tevens vriend van Jan Heijmans en oud hoofdonderwijzer Martien der Kinder- en en zestig [oud-]medewerk[st]ers onder wie Jo en Nol van Lith en Herman Govers [hoofd huishoudelijke dienst] en Kee van Rosmalen-Eijssenbrandt, de weduwe van Marinus van Rosmalen, een van de medewerkers van het eerste uur.

Nog in voorraad bij Bastion Oranje.
Besteladres: info@bastionoranje.nl Exclusief verzendkosten € 15.  
Boekbestelling Den Heijman: Na overmaken op NL48INGB0003491835 aan Bastion Oranje Den Bosch wordt het boek u toegezonden. Bij overmaking wel graag adres vermelden !