In 2022 vergunningen aan aanbieders van elektrische deelfietsen

Printerversie
Gepubliceerd op: 13-10-2021 | Gewijzigd op: 13-10-2021
De gemeente breidt duurzaam verkeer uit met elektrische deelfietsen.Daarvoor worden samenwerkingsovereenkomsten getekend.
Tegelijkertijd worden met de aanbieders afspraken gemaakt om de overlast tot een minimum te beperken.Ook wordt intussen doelen, spelregels en overlastbeperking voorbereid, aspecten die in 2022 als afspraken met de aanbieders worden opgenomen in een vergunningensysteem.
De gemeente start -om te beginnen- met een ervaringstraject met de aanbieders van deelfietsen.