Gemeente laat 'Groot Gemak'[toiletten] over aan ondernemers binnenstad

Printerversie
Gepubliceerd op: 01-02-2018 | Gewijzigd op: 01-02-2018
 
De gemeente antwoordt [brief dd. 30 januari 2017] op vragen van CDA [brief dd. 11 december 2017 van Marianne van der Sloot]  die een haalbaarheidsonderzoek naar 'Groot Genmak' [nieuwe openbare toiletten]wil laten verrichten dat zij daaaraan best wel aan mee wil werken, maar daar moet bij de centrumpartners [ondernemers winkelbedrijven horeca en Ambulante handel] wel belangstelling voor bestaan. Bovendien ligt het initiatief  voor dit aspect 'Groot Gemak '-toiletten bij deze ondennemers.


Bericht van 14 december 2017 CDA wil haalbaarheidsonderzoek naar andere openbare toiletten

Het CDA wil dat B&W een haalbaarheidsonderzoek doet naar  plaatsingen van 'Groot Gemak' in de binnenstad en of de gemeente een rol kan spelen als facilitator/ organisator van dit concept. 
Eerder zijn er al moties ingediend in de gemeenteraad en vragen gesteld over dit thema aan het College van B&W. 
Marianne van der Sloot: “Het antwoord op die vragen en verzoeken is altijd dat ‘we het als stad best goed doen’ en ‘dat in de historische binnenstad geen nieuwe toiletten geplaatst worden’.
Het beschikbaar zijn van openbare toiletten blijft een punt van aandacht in de Bossche binnenstad.Terecht want het aantal bezoekers in onze gastvrije stad stijgt ieder jaar. De bestaande  voorzieningen kunnen uitgebreid worden met bijv. kluisjes of oplaadpunten voor de telefoon.”
Een groot gemak op de Parade.


foto © paul krie;e, 23 maart 2016.
.....................................................................................

Ondernemersvereniging Hartje ’s-Hertogenbosch, Koninklijke Horeca Nederland afdeling ’s-Hertogenbosch en de Bewonersvereniging Leefbare Binnenstad staan achter het initiatief “Groot gemak”. 

 Terug naar boven