Jubileumzitting 40 jaar De Boschboom

Printerversie
Gepubliceerd op: 18-10-2008 | Gewijzigd op: 19-10-2008

Hierboven Frans Peters ontvangt uit handen van voorzitter Rudi van Eekert het  erelidmaatschap van De Boschboom.
In jaar toespraak zette voorzitter Rudi van Eekert Frans Peters onverwacht in het zonnetje. ' Als je er lucht van had gekregen, dan was je ons ontsnapt,' aldus de voorzitter die Peters roemde om zijn onaflatende inzet, zijn prettige manier van samenwerken. 'Als bestuur hebben we nimmer tevergeefs een beroep op je gedaan.  Den Bosch en de Boschboom hebben veel aan je te danken.'
Frans  Peters was 8 jaar secretaris en mede-auteur van vele uitgaven. '' Ik ga je niet de hemel inprijzen, want er is nog genoeg te doen,'  aldus Van Eekert. Die aansluitend bij mr. Peter Smit de versierselen overhandigde en door diens dochter liet opspelden.
Foto's onder: oud-bestuurslid mr.Peter Smit ondergaat de hulde nog eens, omdat in de tijd dat hij tot erelid werd benoemd er nog geen versierselen bestonden. 
foto's © paul kriele, 18 oktober 2008.
---------------------
Zaterdagmiddag 18 oktober 2008 werd in het Jeroen Boschcentrum het jubileum gevierd van het 40 jarig bestaan van de cultuur-historische vereniging De Boschboom.
Bij die feestelijke bijeenkomst zaten naast de [oud-] bestuursleden, wethouder Bert Pauli, gemeente-ambtenaren [Hans Meester/BAM, Rolf Hagen, Rob van de Laar en Jacques Biemans/Stadsarchief,  familieleden van oud-voorzitter Jos van der Vaart, sponsoren van de jubileumuitgave over 't Zand en het bestuur van de Stichting Jeroen Boschcentrum in de genodigdenbanken.

Hierboven cultuur-historicus Gerard Rooyakkers in zijn rede over -na herstel- de terugkeer van het Oordeelspel in de Sint Jan. Maar speker zag wel bezwaren opdoemen die het kerkbestuur tegen de terugkeer van dat oordeelspel zal opwerpen.
Boven recht en rechts:  Maarten van der Vaart, zoon van oud-voorzitter en mede-oprichter van de Boschboom Jos van der Vaart, aan wie het boek 't Zand is opgedragen, ontvangt van voorzitter Van Eekert het 1e exemplaar.


foto's © paul kriele, 18 oktober 2008.
 

Dankwoord Maarten van der Vaart.
Maarten van der Vaart belichtte in zijn dankwoord zijn plaatst als kind naast  'de hobby' van zijn vader. Dat was de Boschboom. 'Voor ons als kinderen was het elke dag postkantoortje spelen, met plakken en vouwen en inpakken.  Daarbij moesten we vaak vriendjes charteren om mee te helpen bij bijv. de bezorging van de ledenpost. Als we op vakantie gingen waren de steden waar Den Bosch een relatie mee had de bestemming. Ik heb veel  van de Boischboom geleerd,' aldus Maarten.
'Het belang van die vereniging voor vader was, dat hij de stad leerde kennen,  hij leerde van het verleden en hij  kwam in kontakt met jongeren.'
Maarten tot slot: 'Ik zie dat de Boschboom leeft en nog veel toekomst heeft. Lange leve de Boschboom'. 
----------------------
 
Het programma bevatte enkele markante onderdelen:
De benoeming tot erelid van oud-secretaris Frans Peters en nog eens de uitreiking van die versierselen aan oud-bestuurslid mr. Peter Smit,
de toespraak van Gerard Rooyakkers die pleitte voor een terugkeer van het Oordeelspel, niet in het Jeroen Boschcentrum, maar in de Sint Jan.

Toespraak voorzitter  Rudie van Eekert
In haar welkom ging voorzitter van Eekert 40 jaar terug toen Den Bosch nog een brave provinviehooftstadje was. In die tijd was er nog geen belangstelling voor heemkunde. De wederopbouw en het vestigen van een economische  klimaat stonden voorop.
Mogelijk dat daarom de Boschboom wat verlaat is opgericht. In dat toch opmerkelijk jaar van het loslaten van plannen rond de demping van de Binnendieze en het grootschalig verkeersplan, waren  Jan van der Eerden en Louis Aarts de initiatiefnemers van de 'Heemkundekring 's-Hertogenbosch' . Zij stelden  spoedig erop een commissie in,  waarvan Jos van der Vaart, Louis Aarts, Jacques Luijckx, de hier aanwezige Theo Wouters en Kees Spierings deel uitmaakten.
De oprichtingsvergadering die daarop volgde,  werd bezocht door 270 belangstellenden [90 afmeldingen]. Op die vergadering werd Jos van der Vaart tot voorzitter benoemd.
Van Eekert noemde in de historie van de Boschboom specifiek de uitgaven over Kerken en Kloosters, de Muntel, Marius de Leeuw, Jeroen Bosch en de excursies en lezingen.

''s-Hertogenbosch is een stad om van te houden door zijn leefklimaat en door ons Bosschenaren en de Boschboomleden.
Ik heb vertrouwen in de toekomst,'  zo besloot Van Eekert haar toespraak. 'Ik  wens u een aangename avond toe. '
Toespraak Bert Pauli
Wethouder Bert Pauli wenste de Boschboom namens het gemeentebestuur geluk met 'dit bijzonder jubileum' en dankte de vereniging voor haar inbreng in de stad nav de infrastructurele maatregelen,  nu 40 jaar geleden.
'Kijk eens hoe de stad er nu voor staat?  Dankzij de kritische houding van vele Bosschenaren door  wiens toedoen  de kwaliteit van de stad werd bewaakt.
'Het is ook verstandig naar de toekomst te kijken. Ik hoop,' aldus Pauli, 'dat u ook de jongere generaties zult aanspreken. Als gemeentebestuur gaan we niet op onze lauweren rusten. We zullen nog vele uitdagingen, kansen en problemen tegenkomen.
Ik hoop dat de cultuur-historie niet op een eiland komt te staan en meer toegankelijk wordt door historie met moderne integriteit en kwaliteit te verbinden,' aldus de wethouder.
Feestrede Gerard Rooyakkers
In zijn rede sprak de Bossche cultuur-historicus Rooyakkers voor een terugkeer van het Astronomisch Uurwerk, zoals officieel het Oordeelspel van 1513 wordt genoemd. Uiteraard na een herstel.  Dat mag gerust met een moderne inbreng van kunstenaars.
Dat educatief vermaakspel was 4-5  eeuwen geleden wereldberoemd door zijn bewegende heilige figuren,  de Drie Wijzen, die om de hele uren tevoorschijn kwamen en tot slot verscheen 'Pietje de Dood' . Bovenin de uurwerkkast troonde God en zijn heiligen. 
'Echter ik vrees dat het kerkbestuur dat kunstwerk niet graag terug ziet in de kerk. Dat komt  omdat men niet zit te wachten op een toeristische trekker in de kerk. Dat zou  te populistisch worden. Bovendien doet de angst voor het heilige de heren twijfelen.
Eigenaardig,  aldus spreker, 'dat zo'n spel een taboe is geworden in de ruimte van de Sint Jan, een kerk die feitelijk tot het domein van Bosschenaar en  Brabander is geworden. ' Met die term taboe verwees  Rooyakkers naar de titel van zijn rede: Totem en taboe. Cultuurhistorie in Den Bosch als publiek domein.
Bij dit deel kwam een uitspraak van Freud hem goed van pas: Elke totem creëert zijn eigen taboe. 'De kunst is te kijken waar de taboes liggen,' vroeg spreker zich af. 'Is het [de angst voor ] de hel..? Of een vermeende ontheiliging van de kerk ..? Bij  die angst sluit het volksgezegde goed aan: De mens lijdt het meest van de lijden dat men vreest..

vertroebeling van de lijn
Hierna verbrede speker zijn rede door er allerlei variëteiten bij te halen die de weg naar de conclusie vertroebelde. De vraag werd gesteld: Wat bewaren we en wat geven we prijs. Moeten we niet een afvalputje scheppen, waarin we objecten voor de ons nakomende generaties zo lang  opslaan. Rooyakkers noemde dat het vergetelputje. Die opzet  ondersteunde hij  met een uitspraak van oud-hoofdredacteur van het Brabants Dagblad. Tony van der Meulen schreef in een column over het virus van de oude helden die uit  behoudzucht  alles willen conserveren.  Dat leverde hem veel kritiek op.
De vereniging de Boschboom, die aan de leefbaarheid van de stad een enorme bijdrage heeft geleverd , moet op een historisch bewustzijn kritisch aan zelfreflectie blijven doen.
Als zij oude helden genoemd zouden worden,  zie dat als een geuzennaam, want jong of oud, er zijn niet veel helden. '

Tot slot sprak Wies van Gent, mede namens co-auteur Frans Peters over het intiatief [maart 2007] en de aanloop en de procedures rond de uitgave van het jubileumboek. Dat is in twee thema's verdeeld:  de plannen en opzet van de wijk en de architectonische structuur. In dat laatste thema, ook wel de sociale structuur genoemd, komen leven, wonen, werken onderwijs en kloosters en kerken in beeld.

Terug naar boven