Minder heftig/wel bewogen Kringvergadering

Printerversie
Gepubliceerd op: 25-06-2010 | Gewijzigd op: 25-07-2010
Vrijdagavond 25 juni 2010 vond de van 2 juni jl. uitgestelde Algemene Leden Vergadering plaats in hotel Central. Er waren ruim 200 leden, waaronder het voltallige Binnendiezekoor aanwezig.

Op de uitgestelde Algemene Ledenvergadering van de Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch [25 juni 2010] waren ruim 200 Kringleden in Hotel Central aanwezig. Zij gedroegen zich tamelijk roerig en lieten zich maar al te gewillig leiden door de nukken en emoties van - toen nog- voorzitter Jo Timmermans. Van de vier dissidenten,  Joseph Grooten, Karel Burger Dirven,  Martijn Groenendijk [r.] en Will Hoeben [l] waren alleen de laatstgenoemden  aanwezig.
Joseph Grooten kon door emoties niet aanwezig zijn.
Cor Gilhaus voelt zich in de laatste vergadering door Timmermans gekrenkt, verklaart Groenendijk hun afwezigheid.

De vergadering verliep van hoogtepunten naar dieptepunten en tussendoor liep daar de bestuurswijzigingen en ere-benoemingen.
De dieptepunten lagen ondermeer in het emotioneel verslag van voorzitter Jo Timmermans over de achterbakse aantijgingen en heimelijke correspondentie van de dissidenten*. Die stuurden -buiten het Kringbestuur om - aan bijv. het College van B&W en aan de drukker van de convocatie [ ALV van 2 juni j.l.] brieven, zo gaf de voorzitter in een lange monoloog zijn versie van het conflict weer, daarbij geen interrupties toelatend. Will Hoeben noemt in een ingezonden brief in het BD deze aantijgingen: 'onwaarheden, gemene insinuaties en sentimenten'.

De vergadering begon met de mededeling van Jo Timmermans dat '.. ie af en toe een pauze zal houden om adem te kunnen halen. Dat het [..] wat lastig is voor mij'.  Daarmee was de toon gezet. Timmermans:  'Er loopt een band mee. Dat kan tegen u gebruikt worden... '.

De bron van alle ellende.
'Dat gedoe **is in 2007 begonnen,' aldus Timmermans na een verzoek van Kringlid Louis Swinkels, waarom de voorzitter voorafgaand aan de vorige -afgelaste ALV - zo aangedaan was. 

**'In dat jaar werd van twee leden [Joseph Grooten en Martijn Groenendijk] van de werkgroep 'Bouwplannen'  - wegens misbruik - hun machtiging als Kringvertegenwoordiger afgenomen. Het bestuur stond hen niet meer toen namens de Vereniging over dat aspect Citadel op te treden. Vanaf dat moment is het misgegaan met deze groep,' verklaart Timmermans.

royement dissidenten
Na die emotionele en uitgebreide lezing van Timmermans werden - op verzoek van Kringlid Joop van Dijk - Martijn Groenendijk, Joseph Grooten,Will Hoeben en Karel Burger Dirven met een ruime meerderheid van stemmen geroyeerd. Voor de oud-voorzitter Herman van den Heuvel en Cor Gilhaus vroeg terugtredend adviseur Coen Free nog wat respijt, 'gezien hun persoonlijke omstandigheden'. Het bestuur zal zich daarover beraden, gaf de voorzitter Free als antwoord.

Hoogtepunten waren de bestuurswisseling tussen de vertrekkend oud-voorzitterJo Timmermans en diens opvolger Joop Thissen, en de benoeming van Timmermans tot beschermheer van het Binnendiezekoor en de aanstelling van de adviseurs  Rob van de Laar, Ton Meulman en Vincent Verstappen.

De nieuwe bestuursleden: links Joop Thissen, Antoinette de Vries en rechts Peter van Gurp.
Links achter het bestuurlsid Marcel van Heeswijk.
De nieuw aangestelde adviseurs vlnr: Vincent Verstappen, Ton Meulman en Rob vande Laar.

foto's © paul kriele, 25 juni 2010.
Links boven: Het Binnendiezekoor bezong in een ode de verdiensten van vertrekkend voorzitter Jo Timmermans.Voorzitter van het Binnendiezekoor.
-Boven: Bernadette Woerdman reikt Timmrmans de oorkonde aan waarmee hij tot beschermheer van het koor wordt benoemd.
-Links: vlnr Gerdie Wilbers en Jo Timmermans, Eric Overdijk en de dochter van Timmermans.

 

Leden van verdiensten
Ook de benoeming van leden van verdiensten was een markant punt in de druk bezochte vergadering in Hotel Central.
- de nimmer op de voorgrond tredende Coen Free, die jaren lang het belang van 'de Kring' voor ogen heeft gehad en een bijdrage heeft geleverd aan Boschlogie  en van
-Eric Overdijk, 'een ouwe trouwe rakker, een fantastisch bestuurslid', sprak de oud-voorzitter. 'Eric was in één woord geweldig.' Timmermans noemde nog Overdijks verdiensten als bestuurslid van de Stichting Binnendieze, initiator en vormgever van cultuur/historische activiteiten van 'de Kring', de lezingen en de Jeroen Boschwandeling, excursies en de fietstochten[LEF].

Ook de toekenning van het ere-lidmaatschap aan:
- Nort Lammers [Boschlogie-inleider, oud-bomer en oud-Kringvoorzitter en voorzitter van de werkgroep het Kleine Monument],
-aan redacteur van het boek over Bossche kerken en schuilkerken Ton Vogel, en aan 
- Annie Tmmermans als de onovertroffen vrijwilligster en tien jaar gastvrouw, vormde eveneens een hoogtepunt.
De situatie van de Stichting Binnendieze en het gedoe met de geldstromen zoals de pandenaankopen en andere financiële verwikkelingen, werd door notaris Oomen gedegen weerlegd en verduidelijkt waarmee dat aspect van de agenda verdween. ***zie noot Renée Spermon
 
overdracht voorzittershamer
Voor Jo Timmermans die van mei 2003 tot mei 2010 voorzitter was, bleek zo zei hij, 'het afgeven van de voorzittershamer  een belangrijk moment'. Wellicht beïnvloed door de zenuwen, of opgelaten door het voorgaand royement, deed hij er wat badinerend over.
'Je maakt altijd wat mee als voorzitter en je weet [tegen opvolger Joop Thissen] wat er kan gebeuren met een voorzitter en dat de krant van alles schrijft....'
Die krant kreeg het deze avond breed te verduren, vanwege  soms vooringenome en  te ruime inschattingen mbt de Stichting Binnendieze, waar feitelijk het financiële reilen en zeilen van 'de Kring' zich afspeelt.  Daarover, zoals hierboven geschreven, gaf notaris Oomen - erg gedetailleerd - een toelichting. 'De krant ' had wel het kadaster [een openbare instantie] geraadpleegd, maar niet de transactie bij de notaris [kunnen] [ge] zien.
Timmermans verder: 'Maar Joop je kunt als zaken man wel wat hebben. Ik ben er trots op dat ik je deze hamer kan overdragen.

'Joop Thissen voelde zich trots op het feit dat  '...ie pas 5 minuten voorzitter zijnde, al een dankwoord mag uitspreken aan een iemand die 7 jaar lang die functie heeft vervuld.  Jo was uitgebreid in het nieuws door het onthulde Oordeelspel. Daar werd hij door burgemeester Rombouts lovend toegesproken en daarbij vereerd met de Culturele Stadspenning. Jo stond toen met zijn mond vol tanden, wat bijna nimmer voorkomt, maar voelde zich vereerd met die woorden.
Jo heeft zijn voorzitterschap van 'de Kring', Stichting Binnendieze en de Stichting Gastheerschap zeer voortvarend uitgevoerd. Het proces van de professionalisering van de vrijwilligersorganisatie is erg waardevol. Ook 'de Kring' werd gepromoot en tot een organisatie uitgebouwd. Jo Timmermans beschouwt de vrijwilligers als het hart en het kapitaal van de Vereniging.'
*** Noot René Spermon over dubbele posities bestuursleden
Markant, opvallend, maar ook erg subtiel klonk de vraag van René Spermon [ toevallig voorzitter van de Bewonersvereniging leefbare binnenstad, Blb] mbt tot de financiën ['De Vereniging huurt van de stichting.'.] en over de dubbele posities die enkele bestuursleden in het Verenigings-en in het Stichtingsbestuur innemen.
Statutair is de voorzitter van de Vereniging ook voorzitter van de Stichting Binnendieze en zijn daarnaast ook twee bestuursleden van de Vereniging bestuurslid van die stichting.
Spermon stelde dat '..het haar niet duidelijk is waar de verantwoordelijkheid van deze personen ligt. Er is een combinatie van een aantal bestuursleden bij elkaar. Zij nemen zowel in het Kringbestuur als in het stichtingsbestuur een positie in. Voor mij is het niet duidelijk waar ieders verantwoordelijkheid ligt ?'

aanvulling van Spermon : geen inspraak in financieën
In een aanvullende toelichting verklaart Spermon: dat '...de Stichting Binnendieze geen vereniging is en dus slechts aan het [eigen] bestuur verantwoording behoeft af te leggen. Dat betekent dat de ALV, het hoogste orgaan van de Vereniging Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch, geen inzicht heeft in de financiële handel en wandel van de Stichting Binnendieze. 
Daarmee zeg ik overigens niet dat er sprake zou zijn van ongeoorloofde uitgaven, maar wel dat de leden geen inspraak hebben in het aanwenden van gelden die de Stichting Binnendieze beheert. Dat was voor mij de reden om te vragen een risico-paragraaf op te nemen in het financieel jaarverslag, waarin wordt aangegeven waarin men als Stichting Binnendieze mogelijk eige risico neemt.'
Spermon noemt als voorbeeld de nieuwe salonboot die te weinig inkomsten genereert of zich door hoge kosten niet kan bedruipen wat betekent dat er geld bij moet  voor de exploitatie ervan.
einde aanvulling
Timmermans antwoordde dat '...dit aspect door het bestuur zal worden bestudeerd...'.Terug naar boven