Nóg een afvalbak erbij is niet verplicht

Printerversie
Gepubliceerd op: 24-09-2020 Nóg een afvalbak voor Bossche burgers erbij is niet verplicht
Joep Gersjes van Bosch Belang vindt niet dat je de burger met een vierde afvalbak kunt opschepen. Gersjes komt nog wel met een motie over het extra ledigen van afvalcontaners.

foto © jan zandee, joep gersjes, 2020.

De ‘dreiging’ aan krap behuisde burgers dat er een vierde afvalbak op hun terrein moest komen is voorbij. Na commentaren en bezwaren van burgers en vanuit de politiek is ook B&W overstag gegaan. Er wordt burgers geen extra afvalbak voor plastic, blik en drankkarton opgedrongen. 'De keuze moet bij de burger liggen,' aldus verdedigde Joep Gersjes van Bosch Belang dit standpunt Daartegenover staat dat er in de wijk voldoende inzamelpunten voor restafval moeten komen, zo stelden enkele raadsleden. Want dat was, zoals wethouder Jan Hoskam het toelichtte, de achterliggende gedachte van die vierde container, bedoeld om het restafval te doen verminderen.
Gersjes kondigde nog wel een motie aan waarin hij voorstelt de grijze container om de twee weken te ledigen. En niet om de drie weken, zoals Hoskam nu voorstelt.