Den Bosch verzuipt in horecasucces

Printerversie
Gepubliceerd op: 25-01-2010 | Gewijzigd op: 26-01-2010
Het steeds populairder uitgaansleven in Den Bosch heeft last van zijn eigen succes. De concentratiegebieden, zoals dat heet, in het nachtelijk uitgaanswereldje van de stad -Korenbrugstraat en vooral de Parade - worden overspoeld door een nieuwe jong publiek. Dat is afkomstig van de nachtclubs als de Lunenburg in Vinkel en de Ster in Nieuwkuijk die moesten sluiten. Dat komt omdat een algemene uitbreiding van de sluitingstijden in de grote steden, zoals in Nijmegen hen naar de grote stad lokt. Maar door die uitbreiding van sluitingstijden zijn in Breda de nachtzaken al over de kop gegaan.

Een hearing georganiseerd op verzoek van Paul Kagie[Leefbaar] die vooruitloopt op de commissievergadering van 8 februari 2010 over o.a. Sluitingstijden van de horeca. Vooraan afgevaardigden van de politie Den Boch Jan Kort [r.]  en Nijmegen Roy Kwakman [l]. Vooraan horecaondernemer Jan van Son, links Cécile Visscher van de SP.
Ondanks vragen van Paul van de Krabben van Bosch Belang Waarom de jeugd als doelgroep van de horeca niet bij deze hearing betrokken werd, zaten er toch enkele jeugdigen in de zaal... ..


foto's © paul kriele, 25 januari  2010.

Met de komst van dit nieuw 'soort' publiek zijn de problemen op de Parade alleen maar toegenomen. Het is voor René Spermon, voorzitter van de wijkraad én belangenvereniging van binnenstadsbewoners, de Blb, reden eens de poot strak te houden op de wens de sluitingstijden van de cafés opnieuw te verlengen.
Spermon: 'We zijn in de loop der jaren de horeca alleen maar tegemoet gekomen: •Het was ooit 1 uur sluiten, daarna 2 uur en dat werd 3 uur en nu gaan we naar 5 uur of zelfs vrije sluitingstijden.
Zouden we ons niet eens de vraag moeten stellen waar we met het uitgaansleven in Den Bosch naar toe willen,'
aldus de nuchtere en kordate uitspraak van het Blb-bestuurslid.

Jan van Son is eigenaar van vier horecazaken in de Karrenstraat e.o.. Sedert december 2009 heeft ie een speciale dienst die waakt over een veilig uitgaansleven in 'zijn' straat. Bovendien zijn er sedert enkele jaren huisregels ingesteld waaraan zijn gasten zich moeten houden -ook op straat !

foto © paul kriele, 25 januari 2010. 

Voor Jan van Son, die al meer dan 30 jaar in het horecavak zit, betekent de kwestie verruimingstijden, iets tweeslachtigs. Van Son: 'Ik erken de wens van de binnenstadbewoners en begrijp de capaciteitsbeperking van de politie, maar ik ben ook horecaondernemer. Daarmee lig ik in een spagaat,' aldus de man die vanaf 1997 in de Karrenstraat zelfstandig ondernemer is van uiteindelijk vier zaken [Caroussel, Jij en ik, De Buurvrouw en Washi wa wa] .
In principe is Van Son voor vrije of verruiming van de sluitingstijden, omdat dat een spreiding van publiek en vermindering van confrontaties en daardoor van overlast oplevert. Van Son: 'Bovendien zorgt het huidige regime van gescheiden sluitingstijden voor resp. de nachtzaken en de overige 'natte' horeca voor problemen.'
Van Son heeft overigens zelf zijn zaakjes wat veiligheid en toezicht betreft op orde. Zijn portiers en kroegbazen zijn uitgerust met headphones, er is een calamiteitenverlichting in de straat en een wisselende 'surveillance/informatie dienst' door de portiers in elkaars zaken. Uitgaanders die op straat in overtreding [bijv. wildplassers/schreeuwers] zijn, worden door de portiers aangesproken en komen de Van Sons' zaken niet meer binnen.
'Dat vrije sluitingstijden minder overlast oplevert moet nog maar onderzocht worden,' aldus Jan Kort districtschef van de politie Brabant-Noord. Het Bossche korps zet op vrijdag- en zaterdagnacht 16 agenten in, die in tegenstelling tot Nijmegen ook belast zijn met de arrestatie en afhandeling van strafbare feiten van de verdachten. Maar dat gebeurt pas in de vroege uren van de volgende ochtend.
In Nijmegen gaan de arrestanten gelijk de bus in naar het bureau, waar een apart team van 8 rechercheurs de zaken afhandelt. Dat houdt beter de dienstdoende agenten op straat. Ook staat er in Nijmegen een mobiel steunpunt in de drukste uitgaansstraat, de Molenstraat, rijden er 4-6 man op mountainbikes rond en is er continu een arrestatie bus inzetbaar.
'Voor de Bossche politie is dat niet haalbaar,' aldus politiechef Jan Kort. 'Zestien man is 's nachts is ons de maximaal haalbare capaciteit. Wat de horeca wil heeft als gevolg dat we langer en dus met een extra ploeg van 12-16 man dienst moeten draaien tot een uur of tien de volgende morgen.

Een hearing die op verzoek van Paul Kagie [Leefbaar] vanavond- maandag 25 januari 2010 -  in het Bestuurscentrum werd gehouden, moest via uiteenzettingen van de horeca, de politie en de Blb hen informeren en hun standpunten aanscherpen als op 8 februari 2010 in de commissie bestuurszaken de aspecten onder meer 'Openbare Orde en veiligheid' en 'Openingstijden Horeca' aan de orde komen.Terug naar boven