Zonnig weer trekt veel - jeugdig publiek aan

Printerversie
Gepubliceerd op: 05-05-2006 Op de Parade en in alle omliggende straten van de stad begint het Bevrijdingsfestival te zinderen. Vanaf 2 uur stroomde de Parade al vol. Het trio Percus Nomades uit Benin [Afr.] beet met hun soms acrobatische en erg ritmische muziek het spits af. Grote bands staan wat later gepland, zoals Sindicate Sonico met Barcelonese muzikanten uit België, of Septeto Nacional uit Cuba en tot slot Havana Impacto ook uit Cuba. Maar ook voor de kinderen is er volop te doen, op de Parade en in de Kerkstraat, zoals het Teatro Kabataan uit de Filippijnen  

De groep Percus Nomades uit Benin Afrika startte met hun kleine percussie instrumenten het bevrijdingsfestibval foto's © paul kriele, 5 mei 2006.
 
-Boven: Deze engel markeert nogal uitbundig het optreden van Out of Man, de tweede groep die het festival inluidde.
-Boven rechts: Hemelse temperaturen ontlokten sommigen aan te sluiten bij de hemelse sferen die engelen-op-stelten opriepen.
-Rechts: Het jeugdcircus Bon Bourbon waar veel kinderen al minutenlang wachtten totdat de clown de voorstelling aankondigt.