Boomplantdag 2006 in Rosmalen

Printerversie
Gepubliceerd op: 22-03-2006 Op de jaarlijkse boomplantdag – 22 maart 2006- plant de schooljeud in Rosmalen bomen in het buitengebied van Rosmalen. ’s Morgens vroeg doen dat 30 leerlingen van basisschool De Hoeven in de Geenbergenstraat. Vervolgens zijn leerlingen van basisschool De Vlek daar actief met eiken, berken, elzen en lijsterbessen, waarmee de houtwallen die steeds meer door prikkeldraad verdrongen worden, in hun oorspronkelijke opzet terugkeren. Na de aanplant, die ingeleid wordt door een uitleg van wethouder Jetty Eugster, is er op school een klein feestje. Het thema van - wat tegenwoordig - de Boomfeestdag heet, is Bomen en Spelen. Onder supervisie van de gemeente krijgen de leerlingen in hun biologieles een uitleg over bomen.

De stichting IJzeren Vrouw, die bezwaar maakt tegen de nieuwbouwplannen rond de IJzerenVrouw, voert op Paaszaterdag 15 april 2006 een actie tegen het kappen van bomen in de vorm van een bomenaanplant.